Referat Internasjonal konferanse for fysioterapi i psykiatri og psykisk helse

INTERNASJONAL KONFERANSE FOR FYSIOTERAPI I PSYKIATRI OG PSYKISK HELSE MADRID MARS 2016

International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health (ICPPMH) ble arrangert for 6.gang i Madrid, Spania,  9.-11. mars 2016. ICPPMH er en forskningskonferanse og en arena for utveksling av erfaringer og drøfting innen klinisk praksis, forskning og utdanning på dette fagfeltet.

I år deltok over 200 personer fra over 36 ulike land, og Norge var sterkt representert. Konferansen var fullspekket med interessante presentasjoner, workshops og postere, mange av disse ble presentert av fysioterapeuter med tilknytning til NIBK. Flere nåværende og tidligere BBAM studenter presenterte prosjekter, alt fra praksisbeskrivelser til eksamensoppgaver, masteroppgaver og PhD prosjekter. Innholdet i konferansen er presentert i en artikkel som viser til høydepunkter og anbefalinger. Du finner den på denne linken: http://fisioterapiasm.es/conclusions_icppmh16.pdf

Dr. Matt Muijen, Programme Manager Mental Health and Neuro-Degenerative disorders WHO, oppsummerte konferansen den siste dagen og konkluderte med at fysioterapi har en viktig plass i behandlingstilbudet innen mental helse. Dette tar vi med oss som en stor motivasjon til å jobbe videre.

Neste ICPPMH er planlagt våren 2018 på Island. Informasjon om denne – og tidligere konferanser – finner du på ICPPMH sin hjemmeside: http://www.icppmh.org/ .

Utskrift E-post

Årsmøte NIBK

 

Årsmøte Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap

4. – 5. mai 2017

Høgskolen på Vestlandet, Inndalsveien 28

 

Torsdag 4. mai

10.00Kaffe, te

10.30Åpning av møtet. Valg av møteleder og referenter

10.45Året som har gått

11.30BBAT seminar i Bergen i oktober

12.30Lunsj

13.15Utvikling av kurs i regi av NFF – status

14.00Pause

14.15Utvikling av master i psykomotorisk fysioterapi i Bergen – har BK en plass der?

14.45Dannelse av «The Society of Teachers in BBAM» en norsk og en internasjonal 

modell

18.00Felles middag i byen

 

Fredag 5. mai

09.00Hjemmesiden

10.00Regnskap og økonomi – ny kasserer

11.00Valg (leder, nestleder, kasserer, varamedlem)

12.00Lunsj

12.45Eventuelt

14.15Avslutning av møtet

 

Utskrift E-post

Interessegruppe Basal Kroppskjennskap etablert i Bergen

Interessegruppe for Basal Kroppskjennskap i Bergen

I september 2016 ble det etablert en interessegruppe for BK for fysioterapeuter som bor i Bergen og omegn. Formålet var å skape en plattform for klinikere, for utveksling av erfaringer, formidling av aktiviteter eller litteratur, eller også praktisk gjennomgang av utvalgte bevegelser. I første rekke ble det invitert fysioterapeuter som har gått BK-kurs eller tatt BBAM utdanningen, men interessegruppen er også åpen for andre fysioterapeuter som har interesse for BK. Treffpunkt er Høgskolen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen).

Til nå har gruppen hatt møte annenhver måned, i alt 4 ganger, og det har kommet 6-10 deltakere hver gang. Deltakerne har anledning til å melde saker på forhånd eller under møtet, dersom det er tid. Så langt er filmene fra BARS-manualen brukt som bakgrunn for å observere bevegelse og kommunikasjon mellom terapeut og pasient. Det har oppstått gode diskusjoner mellom deltakerne, med utveksling av erfaringer fra egen praksis. 

Ettersom det ikke finnes en oppdatert liste over BK-terapeuter i Bergensområdet, kan det være at vi har oversett noen. Vi vil derfor be deg om å ta kontakt dersom du ønsker å komme med på kontaktlisten. Send gjerne en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Vi ønsker alle med interesse for BK velkommen på neste møte, den 26. april kl 16.00!

På vegne av Interessegruppen,

Aarid Liland Olsen

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Kontakt

Kontakt oss ...

Logg inn