Velkommen til NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært i bruk i mer enn 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi. Basal kroppskjennskap er en godkjent behandlingsmetode innen fysioterapi.  

Den fysioterapeutiske behandlingsmetoden integrerer vestlig bevegelsestradisjon og bio-medisinsk kunnskap med den østlig bevegelsestradisjon og filosofi.

Bevegelsesformen retter seg mot et funksjonelt, energiøkonomisk og avspent bevegelsesmønster. Balansert holdning, fri pust og mentalt nærvær er sentrale begrep i Basal Kroppskjennskap, se BK.

NIBK står for Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap. NIBK har ansvar for å kvalitetssikre, videreutvikle og tilrettelegge for utdanning i Basal Kroppskjennskap og undersøkelsesmetoden BARS (Body Awareness Rating Scale) i Norge.
 
NIBK tilrettelegger også for spesielle temakurs. Vi er også med i metodeutvikling, forskning og veiledning knyttet til Basal Kroppskjennskap.
 
 
 
Bildet: Den internasjonale lærergruppen, fra seminar på Færøyene sommeren 2019

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn