Velkommen til NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi. Basal kroppskjennskap er en godkjent behandlingsmetode innen fysioterapi.  

Den fysioterapeutiske behandlingsmetoden integrerer vestlig bevegelsestradisjon og bio-medisinsk kunnskap med den østlig bevegelsestradisjon og filosofi.

Bevegelsesformen retter seg mot et funksjonelt, energiøkonomisk og avspent bevegelsesmønster. Balansert holdning, fri pust og mentalt nærvær er sentrale begrep i Basal Kroppskjennskap, se BK.

NIBK står for Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap. NIBK har ansvar for å kvalitetssikre, videreutvikle og tilrettelegge for utdanning i Basal Kroppskjennskap og undersøkelsesmetoden BARS (Body Awareness Rating Scale) i Norge.
 
NIBK tilrettelegger også for spesielle temakurs. Vi er også med i metodeutvikling, forskning og veiledning knyttet til Basal Kroppskjennskap.
 
 
 
Bildet: Den internasjonale lærergruppen, fra seminar på Færøyene sommeren 2019

Utskrift E-post

Seminar BARS-MQE september 2021

 

 

Velkommen til seminar!

Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experiences (BARS-MQE)”

Dato: 19.-22. september 2021 (ankomst søndag ettermiddag /avreise onsdag til lunsj; dato kommer)
Sted: Gavelstad Gjestegård i Svarstad
Arrangør: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK)
Kursleder: Mary-Anne Sundal, Høgskolelektor og lærer i Basal Kroppskjennskap og Aarid L.Olsen, lærerkandidat
Pris: Kr 4000 (Her er veiledning / tilbakemelding på rapport i etterkant inkludert i prisen)
Påmeldingsfrist: 1.august

BARS-MQE er en valid og reliabel undersøkelsesmetode anerkjent i fysioterapi (Skjaerven, Gard, Sundal, & Strand, 2015a). Den anvendes i økende grad både nasjonalt og internasjonalt for å evaluere bevegelseskvalitet hos pasienter med sammensatte problem som for eksempel langvarige muskel-/ skjelettplager og mentale helseproblemer. Undersøkelsen representerer derved et felt som er i utvikling i fysioterapi, og som det foregår interessant forskning på. 

BARS-MQE har røtter i Basal Kroppskjennskap (Skjærven, Kristoffersen, & Gard, 2010; Skjærven et al., 2018a) og er en bevegelsesanalyse av daglige bevegelser, å ligge, sitte, stå, relasjon til andre og gange og retter seg mot hvordan bevegelsene blir utført i forhold til rom, tid og kraft (Skjærven, 2015b). Undersøkelsen består av 12 bevegelser og har to deler: 1) Fysioterapeutens observasjon og bevegelsesanalyse og 2) pasientens beskrivelse av den umiddelbare bevegelseserfaringen.

Seminaret vil inneholde teoretiske og kliniske prinsipper knyttet til BARS-MQE samt praktisk øving på å observere, beskrive, analysere, og skalere bevegelseskvalitet og intervju av bevegelses-opplevelses. Det strekker seg over 2, 5 dager (20 timer). Seminaret etterfølges av integrering av undersøkelsen i egen klinisk praksis, dvs at en umiddelbart anvender BARS-MQE. Dette etterfølges av en kort rapport med beskrivelse og refleksjon fra egen praksis-erfaring.

Etter avsluttet seminar, skal deltakerne ha tilegnet seg
Kunnskap om:

·         menneskesyn fra en eksistensiell og fenomenologisk tradisjon

·         en salutogen tilnærming

·         hvordan livserfaringer og sykdom kommer til uttrykk i bevegelse, funksjon og relasjon

·         bevegelseskvalitet som fenomen: omfatter både fysiske og mentale perspektiv på bevegelse

·         vokabular og veiledning

Ferdighet i:

·         å observere, beskrive og analysere bevegelseskvalitet

·         å identifisere bevegelsesressurser og muligheter for helse og mestring

·         klinisk refleksjon

·         implementering av BARS-MQE i klinisk arbeid

Du er hjertelig velkommen til BARS-MQE seminar - vi håper å se deg. Hvis spørsmål: kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Litteraturliste:

 

Olsen A, Strand LI, Magnussen LH, Sundal M, Skjaerven LH (2019). Descriptions of movement experiences in the Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience evaluation. A qualitative study of patients diagnosed with hip osteoarthritis. Physiotherapy Theory and Practice

Skatteboe, U. B., Friis, S., Hope, M. K., & Vaglum, P. (1989). Body Awareness Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 2. Evaluation of the Body Awareness Rating Scale. Psychother Psychosom, 51, 18-24.

Skjærven, L. H. (2015b). MANUAL Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience (BARS-MQE). Manual for Clinical Implementation Education Material. Bergen, Norway.

Skjaerven, L. H., Gard, G., Sundal, M. A., & Strand, L. I. (2015a). Reliability and Validity of the Body Awareness Rating Scale (BARS), an Observational Assessment Tool of Movement Quality. European Journal of Physiotherapy, 17(1), 19-28.

Skjærven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2010). How Can Movement Quality be Promoted in Clinical Practice? A Phenomenological Study of Physical Therapy Experts Physical Therapy, 90, 1479-1491.

Skjærven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2008). An eye for movement quality: a phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists' understanding of the phenomenon. Physiother Theory Pract, 24(1), 13-27. doi:10.1080/01460860701378042

 

Utskrift E-post

Invitasjon BK1 19.-24.september 2021

INVITASJON TIL KURS I BASAL KROPPSKJENNSKAP: BK1

Dato: 19.-24.september 2021 (ankomst søndag ettermiddag /avreise fredag til lunsj)

Sted: Gavelstad Gjestegård i Svarstad

Arrangør: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK)

Kursleder: Anne Marie Böhme Hetlevik og lærerkandidat Cecilie Ravndal Nilsen

Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapitilnærming rettet mot å fremme pasientens kontakt med «seg selv», og har fokus på bevegelsesbevissthet. Når prinsipper fra BK integreres i fysioterapi, settes oppmerksomt nærvær i bevegelsene i sentrum. Målet er å øke pasientens innsikt og kunnskap om hvordan egne bevegelsespotensialer og ressurser kan utvikles for å håndtere dagliglivets utfordringer. Balanse, fri pust og nærvær «her og nå» er nøkkelelementer som, når de integreres i bevegelser, kan medvirke til mer funksjonell bevegelseskvalitet og helse. Fenomenet bevegelseskvalitet er sentralt og favner et fysisk, fysiologisk, psykologisk og eksistensielt perspektiv som ramme for undersøkelse og behandling. Behandlingen inneholder praktisk arbeid med bevegelser og refleksjon.

BK er kunnskaps- og erfaringsbasert og kan anvendes i klinisk, forebyggende og helsefremmende arbeid både individuelt og som gruppeterapi. BK er godt dokumentert innenfor psykiatrisk behandling og egner seg godt for pasienter med langvarige muskel-skjelettplager og lettere psykiske plager, såkalte sammensatte lidelser. 

BK1 er det første steget i utdanningen som fører til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap. Kursrekken består av 4 trinn med avsluttende eksamen. Det er imidlertid mulig å avslutte etter hvert trinn. Mer info om kursrekken finnes på www.nibk.org . Her kan du også finne oversikt over litteratur og forskning.

BK1 har som mål at deltakerne gjennom faglig fordypning skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de

• får begynnende praktisk og teoretisk innsikt i BK med hovedvekt på personlig opplevelse og erfaring av de grunnleggende bevegelsene i BK

 

• får kjennskap til og en første innføring i undersøkelsen BARS-MQE

 

Kurset består av noe teori og mye praksis. Det er lagt opp som et internatkurs over 5 dager.
Pris: 6800,-     Antall deltakere: 12    Påmeldingsfrist: 1.august
Overnatting inkl måltider: 1050,- pr døgn i dobbeltrom og 1200,- i enkeltrom.


  

Påmelding sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . (Evn spørsmål kan også rettes dit.)
Vi ønsker velkommen til dager med masse faglig påfyll
og nye erfaringer i vår utrolige verden av bevegelser!

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn