Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært i bruk i mer enn 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi. Basal kroppskjennskap er en godkjent behandlingsmetode innen fysioterapi.  

Den fysioterapeutiske behandlingsmetoden integrerer vestlig bevegelsestradisjon og bio-medisinsk kunnskap med den østlig bevegelsestradisjon og filosofi.

Bevegelsesformen retter seg mot et funksjonelt, energiøkonomisk og avspent bevegelsesmønster. Balansert holdning, fri pust og mentalt nærvær er sentrale begrep i Basal Kroppskjennskap, se BK.

NIBK står for Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap. NIBK har ansvar for å kvalitetssikre, videreutvikle og tilrettelegge for utdanning i Basal Kroppskjennskap og undersøkelsesmetoden BARS (Body Awareness Rating Scale) i Norge.
 
NIBK tilrettelegger også for spesielle temakurs. Vi er også med i metodeutvikling, forskning og veiledning knyttet til Basal Kroppskjennskap.
 
 
 
Bildet: Den internasjonale lærergruppen, fra seminar på Færøyene sommeren 2019

BØKER TILKNYTTET BASAL KROPPSKJENNSKAP

Bøkene kan bestilles gjennom NIBK. 

 

 Jacques Dropsy, Leva i sin kropp kr. 300,-

 Ulla Britt Skatteboe, Basal Kroppskjennskap og bevegelsesharmoni kr 300,-

 Liv Helvik Skjærven, En tilnærming til bevegelseskvalitet kr. 300,-

 Liv Helvik Skjærven, Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience kr 225,-

 Liv Helvik Skjærven, Promoting Movement Quality and Health for Daily Life (inkl usb med film og bevegelser) kr 400,-

 Liv Helvik Skjærven, PhD The Phenomena Movement Quality and Movement Awareness kr 300,- 

 

 

Norsk Lærergruppe i Basal Kroppskjennskap

 

LÆRERGRUPPEN

Liv Helvik Skjærven - Norge

Mary Anne Sundal - Norge

Anne Backe Christensen - Norge

May Svendsen - Norge

Gro Randi Frøyland - Norge

Anne Marie Hetlevik - Norge

Anne Parker - Skotland

Kirsti Niskala - Finland

Sirpa Ahola - Finland

 

LÆRERKANDIDATER

Aarid Liland Olsen - Norge

 Cecilie Ravndal Nilsen - Norge 

Liv Egholm - Færøyene

Jorunn Simonsen - Færøyene

Daniel Catalan Matamoros - Spania

Patricia Serrano de Andres - Spania

Jordy den Engelsman - Nederland

Marin Rändur - Estland

Taisei Yamamoto -Japan