Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært i bruk i mer enn 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi. Basal kroppskjennskap er en godkjent behandlingsmetode innen fysioterapi.  

Den fysioterapeutiske behandlingsmetoden integrerer vestlig bevegelsestradisjon og bio-medisinsk kunnskap med den østlig bevegelsestradisjon og filosofi.

Bevegelsesformen retter seg mot et funksjonelt, energiøkonomisk og avspent bevegelsesmønster. Balansert holdning, fri pust og mentalt nærvær er sentrale begrep i Basal Kroppskjennskap, se BK.

NIBK står for Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap. NIBK har ansvar for å kvalitetssikre, videreutvikle og tilrettelegge for utdanning i Basal Kroppskjennskap og undersøkelsesmetoden BARS (Body Awareness Rating Scale) i Norge.
 
NIBK tilrettelegger også for spesielle temakurs. Vi er også med i metodeutvikling, forskning og veiledning knyttet til Basal Kroppskjennskap.
 
 
 
Bildet: Den internasjonale lærergruppen, fra seminar på Færøyene sommeren 2019