Referat fra BK 1 kurs Gavelstad 21.-26. oktober 2018

Denne uken ble det arrangert kurs i Basal Kroppskjennskap, trinn 1, på Gavelstad Gjestegård i Vestfold. 8 fysioterapeuter og en fysioterapistudent fra Sør-Norge deltok på kurset. Kurset hadde fokus på å utforske og gjøre seg egne erfaringer i bevegelse med utgangspunkt i hverdagsbevegelser i liggende, sittende, stående og gående. Kurset inneholdt også innledende teori om Basal Kroppskjennskap og bevegelseskvalitet.

Vi ble fantastisk mottatt på Gavelstad Gjestegård, som gav gode rammer for kurset og en særdeles god forpleining.

I sine tilbakemeldinger beskriver deltakerne at de fikk tid og anledning til å bli kjent med og erfare bevegelsene fra BK og at det har gitt dem både et faglig og et personlig utbytte. Kurset har gitt ny kunnskap og erfaring som har inspirert til nytenkning i egen praksis både i individuell- og gruppebehandling. Det har gitt nye perspektiver på det å bruke bevegelser i behandling og i tillegg ny kunnskap i forhold til instruksjon, observasjon og veiledning.

Nytt BK 1 kurs planlegges i mai og oktober 2019. Neste trinn, BK 2, som er rettet mot BK som individuell behandling, vil bli arrangert i oktober 2019.