Seminar BARS-MQE september 2021

Written on .

 

 

Velkommen til seminar!

Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experiences (BARS-MQE)”

Dato: 19.-22. september 2021 (ankomst søndag ettermiddag /avreise onsdag til lunsj; dato kommer)
Sted: Gavelstad Gjestegård i Svarstad
Arrangør: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK)
Kursleder: Mary-Anne Sundal, Høgskolelektor og lærer i Basal Kroppskjennskap og Aarid L.Olsen, lærerkandidat
Pris: Kr 4000 (Her er veiledning / tilbakemelding på rapport i etterkant inkludert i prisen)
Påmeldingsfrist: 1.august

BARS-MQE er en valid og reliabel undersøkelsesmetode anerkjent i fysioterapi (Skjaerven, Gard, Sundal, & Strand, 2015a). Den anvendes i økende grad både nasjonalt og internasjonalt for å evaluere bevegelseskvalitet hos pasienter med sammensatte problem som for eksempel langvarige muskel-/ skjelettplager og mentale helseproblemer. Undersøkelsen representerer derved et felt som er i utvikling i fysioterapi, og som det foregår interessant forskning på. 

BARS-MQE har røtter i Basal Kroppskjennskap (Skjærven, Kristoffersen, & Gard, 2010; Skjærven et al., 2018a) og er en bevegelsesanalyse av daglige bevegelser, å ligge, sitte, stå, relasjon til andre og gange og retter seg mot hvordan bevegelsene blir utført i forhold til rom, tid og kraft (Skjærven, 2015b). Undersøkelsen består av 12 bevegelser og har to deler: 1) Fysioterapeutens observasjon og bevegelsesanalyse og 2) pasientens beskrivelse av den umiddelbare bevegelseserfaringen.

Seminaret vil inneholde teoretiske og kliniske prinsipper knyttet til BARS-MQE samt praktisk øving på å observere, beskrive, analysere, og skalere bevegelseskvalitet og intervju av bevegelses-opplevelses. Det strekker seg over 2, 5 dager (20 timer). Seminaret etterfølges av integrering av undersøkelsen i egen klinisk praksis, dvs at en umiddelbart anvender BARS-MQE. Dette etterfølges av en kort rapport med beskrivelse og refleksjon fra egen praksis-erfaring.

Etter avsluttet seminar, skal deltakerne ha tilegnet seg
Kunnskap om:

·         menneskesyn fra en eksistensiell og fenomenologisk tradisjon

·         en salutogen tilnærming

·         hvordan livserfaringer og sykdom kommer til uttrykk i bevegelse, funksjon og relasjon

·         bevegelseskvalitet som fenomen: omfatter både fysiske og mentale perspektiv på bevegelse

·         vokabular og veiledning

Ferdighet i:

·         å observere, beskrive og analysere bevegelseskvalitet

·         å identifisere bevegelsesressurser og muligheter for helse og mestring

·         klinisk refleksjon

·         implementering av BARS-MQE i klinisk arbeid

Du er hjertelig velkommen til BARS-MQE seminar - vi håper å se deg. Hvis spørsmål: kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Litteraturliste:

 

Olsen A, Strand LI, Magnussen LH, Sundal M, Skjaerven LH (2019). Descriptions of movement experiences in the Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience evaluation. A qualitative study of patients diagnosed with hip osteoarthritis. Physiotherapy Theory and Practice

Skatteboe, U. B., Friis, S., Hope, M. K., & Vaglum, P. (1989). Body Awareness Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 2. Evaluation of the Body Awareness Rating Scale. Psychother Psychosom, 51, 18-24.

Skjærven, L. H. (2015b). MANUAL Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience (BARS-MQE). Manual for Clinical Implementation Education Material. Bergen, Norway.

Skjaerven, L. H., Gard, G., Sundal, M. A., & Strand, L. I. (2015a). Reliability and Validity of the Body Awareness Rating Scale (BARS), an Observational Assessment Tool of Movement Quality. European Journal of Physiotherapy, 17(1), 19-28.

Skjærven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2010). How Can Movement Quality be Promoted in Clinical Practice? A Phenomenological Study of Physical Therapy Experts Physical Therapy, 90, 1479-1491.

Skjærven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2008). An eye for movement quality: a phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists' understanding of the phenomenon. Physiother Theory Pract, 24(1), 13-27. doi:10.1080/01460860701378042

 

Utskrift