Invitasjon Prosjektseminar BK4

INVITASJON TIL BK4 - prosjektseminar

 

Dato: 22.-23. og 29.-30.november kl.13.30 – 16.30 alle dager.

Sted: Nettbasert kurs på Zoom

Arrangør: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK)

Kursleder: Liv Helvik Skjerven

 

For å delta på seminaret må du ha fullført BK1-3 og BARS-MQE seminaret.

 

Seminaret er delt i to for å få ro og tid til å tenke, planlegge og begynne å skrive. Da er du er allerede i gang med prosjektet. Selve seminaret er på 20t (hvorav 16 på zoom +4t ) + 4t til skriving av prosjekt skisse (1 og 2).

 

Seminaret retter seg først og fremst mot oppgaveskriving, altså et grunnlag for BK- 4 Oppgaven, også kalt avsluttende, klinisk prosjekt som er en av tre deler i den avsluttende eksamen i BK. Prosjektet (oppgaven) handler spesielt om å fordype egne kunnskaper i BK, samle ”data” fra egen praksis, beskrive og reflektere over den, og så drøfte dine ”funn”: dvs presentasjon av og refleksjon over egen BK-praksis (individuell eller gruppe behandling: dette velger du selv). Du skal med andre ord å fordype din kunnskap og forståelsen i BK. Oppgaven/prosjektet er en del av din avsluttende eksamen for å få klinisk kompetanse i BK.

 

Seminaret er lagt opp stegvis og vil i fellesveiledning lede deg et godt stykke på vei i den avsluttende til BK IV. Seminaret vil veksle mellom forelesning, BK-bevegelser, arbeid sammen og litt individuelt, innimellom kursdagene – dere vil altså arbeide sammen i prosessen. Vi har erfart at dette er en god arbeidsform ved flere tidligere BK III-seminarer, dvs at det er en god hjelp til å komme i mål med prosjektoppgaven.

 

Vi har anbefalt Malteruds sin bok om prosjektarbeid og oppgaveskriving. Den er enkel, konkret og brukes ved mange utdanninger i forbindelse med prosjektarbeid.

 

 

Pris: kr 2400,- (seminar og veiledning)

 

Påmeldingsfrist: 8.oktober

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn