“Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experiences
(BARS-MQE)”

Dato: 19.-21. april 2023 (oppstart onsdag ettermiddag)
Sted: Bergen
Arrangør: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK)
Kursleder: Mary-Anne Sundal, Høgskolelektor og lærer i Basal Kroppskjennskap

Pris: Kr 4000 (Veiledning / tilbakemelding på rapport i etterkant er inkludert i prisen)
Påmeldingsfrist: 1.mars 2023

BARS-MQE er en valid og reliabel evalueringsmetode anerkjent i fysioterapi (Skjærven, Gard, Sundal, & Strand, 2015a). Den anvendes både nasjonalt og internasjonalt for å evaluere bevegelseskvalitet hos pasienter med sammensatte lidelser som for eksempel langvarige muskel-/ skjelettplager og mentale helseproblemer. Evalueringsmetoden representerer et felt som er i utvikling i fysioterapi, og hvor det foregår interessant forskning på. 

Seminaret vil inneholde teoretiske og kliniske prinsipper knyttet til BARS-MQE samt praktisk øving på å observere, beskrive, analysere, og skalere bevegelseskvalitet og intervju av bevegelses-erfaring. Det strekker seg over 2 hele dager og en ettermiddag/kveld ( i overkant av 20 undervisnings-timer).

I etterkant av seminaret, vil deltakerne få noe tid på å integrere undersøkelsen i egen klinisk praksis før neste steg på veien til terapikompetanse. Det innebærer at en umiddelbart anvender BARS-MQE og blir kjent med BARS-MQE skjema. Arbeidet etterfølges av rapport med beskrivelse og refleksjon fra egne erfaringer samt vedlegg av utfylte BARS-MQE skjema. Seminaret er obligatorisk for å kunne gjennomføre steg 4 og få terapikompetanse i Basal Kroppskjennskap.

Etter avsluttet seminar, skal deltakerne ha tilegnet seg
Kunnskap om:
·        menneskesyn fra en eksistensiell og fenomenologisk tradisjon
·         en salutogen tilnærming
·         hvordan livserfaringer og sykdom kommer til uttrykk i bevegelse, funksjon og relasjon
·         bevegelseskvalitet som fenomen: omfatter både fysiske og mentale perspektiv på     bevegelse
·         vokabular og veiledning

Ferdighet i:
·         å observere, beskrive og analysere bevegelseskvalitet
·         å identifisere bevegelsesressurser og muligheter for helse og mestring
·         klinisk refleksjon
·         implementering av BARS-MQE i klinisk arbeid

 

 

 

 

 Litteraturliste:

 

Olsen A, Strand LI, Magnussen LH, Sundal M, Skjaerven LH (2019). Descriptions of movement experiences in the Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience evaluation. A qualitative study of patients diagnosed with hip osteoarthritis. Physiotherapy Theory and Practice

Skatteboe, U. B., Friis, S., Hope, M. K., & Vaglum, P. (1989). Body Awareness Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 2. Evaluation of the Body Awareness Rating Scale. Psychother Psychosom, 51, 18-24.

Skjærven, L. H. (2015b). MANUAL Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience (BARS-MQE). Manual for Clinical Implementation Education Material. Bergen, Norway.

Skjaerven, L. H., Gard, G., Sundal, M. A., & Strand, L. I. (2015a). Reliability and Validity of the Body Awareness Rating Scale (BARS), an Observational Assessment Tool of Movement Quality. European Journal of Physiotherapy, 17(1), 19-28.

Skjærven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2010). How Can Movement Quality be Promoted in Clinical Practice? A Phenomenological Study of Physical Therapy Experts Physical Therapy, 90, 1479-1491.

Skjærven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2008). An eye for movement quality: a phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists' understanding of the phenomenon. Physiother Theory Pract, 24(1), 13-27. doi:10.1080/01460860701378042