Bøker

BØKER TILKNYTTET BASAL KROPPSKJENNSKAP

Bøkene kan bestilles gjennom NIBK. 

 

 Jacques Dropsy, Leva i sin kropp kr. 300,-

 Ulla Britt Skatteboe, Basal Kroppskjennskap og bevegelsesharmoni kr 300,-

 Liv Helvik Skjærven, En tilnærming til bevegelseskvalitet kr. 300,-

 Liv Helvik Skjærven, Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience kr 225,-

 Liv Helvik Skjærven, Promoting Movement Quality and Health for Daily Life (inkl usb med film og bevegelser) kr 400,-

 Liv Helvik Skjærven, PhD The Phenomena Movement Quality and Movement Awareness kr 300,- 

 

 

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn