BØKER TILKNYTTET BASAL KROPPSKJENNSKAP

Bøkene kan bestilles gjennom NIBK. 

 

 Jacques Dropsy, Leva i sin kropp kr. 300,-

 Ulla Britt Skatteboe, Basal Kroppskjennskap og bevegelsesharmoni kr 300,-

 Liv Helvik Skjærven, En tilnærming til bevegelseskvalitet kr. 300,-

 Liv Helvik Skjærven, Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience kr 225,-

 Liv Helvik Skjærven, Promoting Movement Quality and Health for Daily Life (inkl usb med film og bevegelser) kr 400,-

 Liv Helvik Skjærven, PhD The Phenomena Movement Quality and Movement Awareness kr 300,-