Referat Internasjonal konferanse for fysioterapi i psykiatri og psykisk helse

Written on .

INTERNASJONAL KONFERANSE FOR FYSIOTERAPI I PSYKIATRI OG PSYKISK HELSE MADRID MARS 2016

International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health (ICPPMH) ble arrangert for 6.gang i Madrid, Spania,  9.-11. mars 2016. ICPPMH er en forskningskonferanse og en arena for utveksling av erfaringer og drøfting innen klinisk praksis, forskning og utdanning på dette fagfeltet.

I år deltok over 200 personer fra over 36 ulike land, og Norge var sterkt representert. Konferansen var fullspekket med interessante presentasjoner, workshops og postere, mange av disse ble presentert av fysioterapeuter med tilknytning til NIBK. Flere nåværende og tidligere BBAM studenter presenterte prosjekter, alt fra praksisbeskrivelser til eksamensoppgaver, masteroppgaver og PhD prosjekter. Innholdet i konferansen er presentert i en artikkel som viser til høydepunkter og anbefalinger. Du finner den på denne linken: http://fisioterapiasm.es/conclusions_icppmh16.pdf

Dr. Matt Muijen, Programme Manager Mental Health and Neuro-Degenerative disorders WHO, oppsummerte konferansen den siste dagen og konkluderte med at fysioterapi har en viktig plass i behandlingstilbudet innen mental helse. Dette tar vi med oss som en stor motivasjon til å jobbe videre.

Neste ICPPMH er planlagt våren 2018 på Island. Informasjon om denne – og tidligere konferanser – finner du på ICPPMH sin hjemmeside: http://www.icppmh.org/ .

Utskrift