Clinical Master of Physiotherapy in BBAM (60 ECTS) 2022
Friday the 16th of December was the final day for students at the Clinical Master of Physiotherapy in BBAM 2022, University of Almeria, Spain. The 2022 students were 16 physiotherapists from 13 countries: Japan, Hong Kong, Latvia, Poland/Belgium, Austria, Portugal, Spain, Brazil, Colombia, Mexico, Sweden, Denmark, Norway. 
 
The Clinical Master is the third edition at the University of Almeria, Spain. It builds on 17 years of academic teaching in BBAT from Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway.
 
Because of the ongoing Covid-situation worldwide, the 2022 edition was a full digital one-year study (January – December). Accordingly, several educational steps were taken to compensate for the loss of the original part-time campus-based teaching. BBAT teachers from nine countries contributed in teaching a variety of clinical implementations in BBAT.
 
Congratulations to students of 2022 for impressive and intense study involvement in BBAM during the year of 2022!
 
Kind regards from Liv Helvik Skjærven, PT, PhD 
Management Team, Clinical Master of PT in BBAM, UAL. Spain.

 

Seks nye fysioterapeuter med klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap!

I juni ble det holdt BK4 for første gang i NIBK regi. Etter at NFF sluttet å holde kurs i metode har det vært en periode med få kurs, men siden 2018 har kursrekken blitt tilbudt i regi av NIBK og nå har altså seks fysioterapeuter fullført hele rekken. Av disse har tre spesialisering i psykomotorisk fysioterapi, mens de tre andre jobber ved DPS, med barn og ungdom i kommunen og en er privatpraktiserende. En fysioterapeut som jobber innen kvinnehelse og barn måtte dessverre trekke seg rett før kurset, men vil fullføre ved neste mulighet.

I forkant av BK4 har alle gjennomført et prosjekt og skrevet en prosjektoppgave. Vi fikk høre om 6 spennende prosjekter rettet mot ulike type pasienter, både individuell behandling, gruppebehandling og et forebyggende tiltak i ungdomskolen. I tillegg til dette la deltakerne frem en teoripresentasjon og ledet gruppen i praktisk arbeid med Basal Kroppskjennskap som metode. Vi er imponert over den innsatsen som er lagt ned av alle, og all den solide kunnskapen som ble delt denne uka.

Alle deltakerne beskriver at det har vært en god prosess de har vært i helt siden oppstart og at de føler at de har styrket egen klinisk praksis gjennom denne utdannelsen. De trekker frem forståelsen for hva en helhetlig tilnærming kan innebære, evnen til å observere og jobbe med bevegelseskvalitet og det å endre uhensiktsmessige bevegelsesvaner. I tillegg ble verdien av det å få pasientene aktive i egen behandling og prosess trukket frem. Flere av prosjektene gikk over 8 uker og de var overrasket over hvor mye som hadde skjedd på denne korte tiden med pasienter som hadde hatt plager over lenger tid.

Vi i NIBK er stolte og glade for å kunne sende disse flotte fysioterapeutene ut til helsetjenesten rundt om i Norge med styrket kompetanse som vil komme mange pasienter til gode. Vi gratulerer og ønsker alle lykke til med arbeidet videre!

Hilsen fra stolte lærere og lærerkandidater i NIBK

Ahola, S., Piirainen, A., Skjaerven, L.H. The phenomenon of movement quality: a phenomenographic study of physiotherapy students’ movement experiences. European Journal of Physiotherapy. 2017; 19(2): 59-68. http://dx.doi.org/10.1080/21679169.2016.1261366

Alamer, A., Getie, K., Melese, H., Mazea, H. Effectiveness of body awareness therapy in stroke survivors: A systematic review of randomized controlled trials. Open Access Journal of Clinical Trials. 2020; 12: 23-32. https://www.dovepress.com/effectiveness-of-body-awareness-therapy-in-stroke-survivors-a-systemat-peer-reviewed-article-OAJCT

Albertsen MN, Natvik E, Råheim M. Patients’ experiences from basic body awareness therapy in the treatment of binge eating disorder -movement toward health: A phenomenological study. Journal of Eating Disorders. 2019;7:36.  https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40337-019-0264-0

Ambolt, A., Gard, G., Hammarlund, C.S. Therapeutically efficient components of Basic Body Awareness Therapy as perceived by experienced therapists – A qualitative study. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2017;21(3):503-508.https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.07.006

Bergström M, Ejelöv E, Mattsson M, Stålnacke BM. (2014) One-year follow-up of body awareness and perceived health after participating in a multimodal pain rehabilitation programme – A pilot study. European Journal of Physiotherapy, Early Online 1-9 http://dx.doi.org/10.3109/21679169.2014.935802

Biguet, Gabriele (2019). The meaning of acceptance and body awareness for individuals living with long-term pain: implications for rehabilitation. Department of Neurobiology, Care sciences and Society, Division of Physiotherapy, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.  https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46571

Bertilsson I, Gyllensten AL, Opheim A, Gard G, Sjödahl Hammarlund C. Understanding one’s body and movements from the perspective of young adults with autism: A mixed-methods study. Res Dev Disabil. 2018 Jul;78:44-54. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.05.002

Blaauwendraat C, Berg A.L, Gyllensten A.L . One-year follow-up of basic body awareness therapy in patients with posttraumatic stress disorder. A small intervention study of effects on movement quality, PTSD symptoms, and movement experiences. Physiotherapy Theory and Practice 2017; 33(7): 515-526. http://dx.doi.org/10.1080/09593985.2017.1325957

Bravo C, Skjaerven LH, Guitard Sein-Echaluce L, Catalan-Matamaros D. Experiences from group basic body awareness therapy by patients suffering from fibromyalgia: A qualitative study. Physiotherapy Theory and Practice. 2018 Sep 24:1-13.https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1517286

Bravo C, Skjaerven LH, Espart A, Guitard Sein-Echaluce L, Catalan-Matamoros D. Basic Body Awareness Therapy in patients suffering from fibromyalgia: A randomized clinical trial. Physiotherapy Theory and Practice. 2018 May 3:1-11. https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1467520

Bravo C, Skjaerven LH, Guitard Sein-Echaluce L, Catalan-Matamoros D. Effectiveness of movement and body awareness therapies in patients with fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2019;55(5):646-657. doi: 10.23736/S1973-9087.19.05291-2. https://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/article.php?cod=R33Y2019N05A0646

Catalan-Matamoros, D., Skjaerven. LH., Labajos-Manzanares. MT., Mart́ınez-de-Salazar-Arboleas, A., Sánchez-Guerrero, E. (2011). A pilot study on the effect of Basic Body Awareness Therapy in patients with eating disorders: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 25; 7: 617-626. https://doi.org/10.1177/0269215510394223

Danielsson, L., Papoulias, I., Petersson, EL., Carlsson. J., Waern, M. (2014). Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major depression: A controlled study. Journal of Affective Disorders 168: 98–106.

Danielsson, L., Papoulias, I., Petersson, EL., Carlsson. J., Waern, M. Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major depression: A controlled study. Journal of Affective Disorders 2014; 168: 98–106. https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.06.049

Danielsson, L., Rosberg, S. Opening toward life: Experiences of basic body awareness therapy in persons with major depression. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 2015;10:27069.http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v10.27069

Danielsson, Louise (2015) Moved by movement: A person-centered approach to physical therapy in the treatment of major depression. Göteborgs Universitet. http://hdl.handle.net/2077/38464

Danielsson L, Waern M, Hensing G, Holmgren K. Work-directed rehabilitation or physical activity to support work ability and mental health in common mental disorders: a pilot randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2019. https://doi.org/10.1177/0269215519880230

Ekenberg. L., Mattsson, M. (1997) Sjukgymnaststuderandes erfarenheter av Basal Kroppskännedom i grundutbildningen. Nordisk Fysioterapi 1; 3: 98-103.

Elert, J., Sydnerth, S., Åbjörnsson, L., Gerdle, B. (1999). Aspects of criterion validity and sensitivity of BAS-health scale in chronic pain patients at a multidisciplinary pain centre. Advances in physiotherapy 1:83-97.

Eriksson, E., Mokhtari, M., Pourmotamed, L., Holmdahl, L., Eriksson, H. (2000). Interrater reliability in a resource-oriented physiotherapeutic examination. Physiotherapy Theory and Practice 16:95-105.

Eriksson, E., Nordwall, V., Kurberg, G., Rydholm, H., Eriksson, A. (2002), Effects of body awareness therapy in patients with irritable bowel syndrome. Advances in Physiotherapy 4:125-135.

Eriksson EM, Andrén KI, Eriksson HT, Kurlberg GK. Irritable bowel syndrome subtypes differ in body awareness, psychological symptoms and biochemical stress markers. World J Gastroenterol 2008; 14(31): 4889-4896. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2739941/

EM Eriksson, IE Möller, RH Söderberg, HT Eriksson, GK Kurlberg. Body awareness therapy: A new strategy for relief of symptoms in irritable bowel syndrome patients. World J Gastroenterol. Jun 21, 2007; 13(23): 3206-3214. http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v13.i23.3206

Eriksson EM, Andrén KI, Kurlberg GK, Eriksson HT. Aspects of the non-pharmacological treatment of irritable bowel syndrome.World J Gastroenterol. 2015 Oct 28;21(40):11439-49. Review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616219/

Fjellman-Wiklund, A., Sundelin, G.(1998). Musculoskeletal Discomfort of Music Teachers: an Eight Year Perspective and Psychosocial Work Factors. Int J Occup & Environ Health 4:89-98.

Fjellman-Wiklund, A., Sundelin, G., Brulin, C. (2002). Musicianship and teaching – Positive health factors in music teachers. Med Probl Perform Art 2002;17:3-10.

Fjellman-Wiklund, A., Grip, H., Andersson, H., Karlsson, JS., Sundelin, G. (2004). EMG trapezius muscle activity pattern in string players: Part II – Influences of basic Body Awareness Therapy on the violin playing technique. Int J Ind Ergon; 33(4): 357-367.

Flanagan Sjöström, C. (2004). Creative arts therapy in the rehabilitation of chronic pain; movement and metaphor- reflektions by clients and therapist. Nordisk fysioterapi 8:120-131

Gard G, Nyboe L, Lundvik Gyllensten A. Clinical reasoning and clinical use of basic body awareness therapy in physiotherapy – a qualitative study? European Journal of Physiotherapy. 2019 Jan 28. https://doi.org/10.1080/21679169.2018.1549592

Grahn, B., Ekdahl, C., Borgquist, L. (2000). Motivation as a predictor of changes in quality of life and working ability in multidisciplinary rehabilitation. Disability and rehabilitation 22:639-654.

Grahn, B., Stigmar, K., Ekdahl, C. (2001). Motivation for change and personal resources in patients with prolonged musculoskeletal disorders. Journal of bodywork and movement therapies, July.

Grahn, BE., Borgquist, LA., Ekdahl, CS. (2004). Rehabilitation benefits highly motivated patients: a six-year prospective cost-effectiveness study. Int J Technol Assess Health Care. Spring;20; 2: 214-21.

Gyllensten AL, Ekdahl C, Hansson L (1999) A Validity of the body awareness scale-health (BAS-H). Scand J Caring Sci, 13: 217-226.

Gyllensten AL, Gard G, Salford E, Ekdahl C (1999) Interaction between patients and physiotherapists: a qualitative study reflecting the physioterapist´s perspective. Physiother Res Int 4; 2: 89-109.

Gyllensten AL, Gard G, Hansson L, Ekdahl C. (2000) Interaction between patient and physiotherapist in psychiatric care- the physiotherapist’s perspective. Advances in Physiotherapy 2:157-167.

Gyllensten AL, Hansson L , Ekdahl C (2003) Patient experiences of basic body awareness therapy and the relationship with the physiotherapist. Journal of Bodywork and Movement Therapies 7: 173-183.

Gyllensten AL, Ovesson MN, Lindstrom I, Hansson L, Ekdahl C (2004) Reliability of the Body Awareness Scale-Health. Scan d J Caring Sci 18: 213-9.

Gyllensten, A.L., Ekdahl, C., Hansson, L. Long-term effectiveness of basic body awareness therapy in psychiatric outpatient care. A randomized controlled study Advances in Physiotherapy 2009; 11(1): 2-12. 
http://dx.doi.org/10.1080/14038190802242061

Gyllensten AL, Skär L, Miller M, Gard G (2010) Embodied identity – a deeper understanding of body awareness. Physiother Theory Pract. 26; 7: 439-46.  http://dx.doi.org/10.3109/09593980903422956

Gyllensten AL, Nyboe Jacobsen L, Gard G. Clinician perspectives of Basic Body Awareness Therapy (BBAT) in mental health physical therapy: An international qualitative study. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2019 April 30. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.04.012

Gyllensten AL, Ovesson MN, Hedlund L, Ambrus L, Tornberg Å. To increase physical activity in sedentary patients with affective–or schizophrenia spectrum disorders–a clinical study of adjuvant physical therapy in mental health. Nordic Journal of Psychiatry 2019. https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1669706

Hedlund, L, Gyllensten, A. L. (2010). The experience of basic body awareness therapy in patients with schizophrenia. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 14, 245-254. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2009.03.002

Hedlund, L, Gyllensten, A.L. (2013). The physioterapist´s experience of basic body awareness therapy in patients with schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 17, 169-176.  
https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2012.10.008

Hedlund L, Gyllensten AL, Waldegren T, Hansson L. Assessing movement quality in persons with severe mental illness – Reliability and validity of the Body Awareness Scale Movement Quality and Experience. Physiotherapy Theory and Practice 2016; 32(4): 296-306. http://dx.doi.org/10.3109/09593985.2015.1138008

Hedlund, Lena (2014) Basal kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med allvarlig psykisk sjukdom. Lunds Universitet http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3673278/4286251.pdf

Håkansson, M., Hane, M. (1998). Kroppskännedom till häst – utforskande partnerskap i behandling och utvärdering. Nordisk fysioterapi 2 (1): 19-25.

Jensen, K., Jensen, J., Molsted, A-P., Jacobsen, L. (2002) Body awareness therapy´s indflydelse på patienter indenfor det skizofrene spektrum.
Nordisk Fysioterapi 6:58-65.

Johnsen, RW., Råheim, M. (2010). Feeling more in balance and grounded in one’s own body and life. Focus group interviews on experiences with Basic Body Awareness Therapy in psychiatric healthcare. Advances in Physiotherapy, 12, 166-174

Klingberg-Olsson, K., Lundgren, M., Lindström, I-L. (2000). Våga välja vad jag vill. Basal kroppskännedom och samtal i grupp. Nordisk fysioterapi 3:133-143.

Kindblom Rising, K., Wahlström, R., Stenström, CH. (2002). Effects of Staff Training in Natural Mobility: A long-term Follow-up. Advances in Physiotherapy 4:136-144.

Köpsén S, Sjöström R. Patients’ experiences of a stress-management programme in primary care. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2020; 13: 207-216. https://doi.org/10.2147/JMDH.S235930

Larsson, I., Gard, G. (2006). Conceptions of physiotherapy knowledge among Swedish physiotherapists – a phenomenographic study. Physiotherapy 110-115.

Leirvåg, H., Pedersen, G., Karterud, S. (2010). Long-term continuation treatment after short-term day treatment of female patients with severe personality disorders: Body awareness group therapy versus psychodynamic group therapy.
Nord J Psychiatry 2010 Apr;64(2):115-22.

Lindvall, M.A., Anderzén Carlsson, A., Forsberg, A.Basic Body Awareness Therapy for patients with stroke: Experiences among participating patients and physiotherapists Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2016; 20(1): 83-89. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2015.06.004

Lindvall MA, Forsberg A. Body awareness therapy in persons with stroke: a pilot randomized controlled trial.Clin Rehabil. 2014 Dec;28(12):1180-8. https://doi.org/10.1177/0269215514527994

Lundblad, I., Elert, J., Gerdle, B. (1999). Randomized controlled trial of Physiotherapy and Feldenkrais interventions in female workers with neck-shoulder complaints. Journal of occupational Rehabilitation 9:179-194.

Lundwall A, Ryman A, Bjarnegård Sellius A, Mannerkorpi K. Pain requires processing – How the experience of pain is influenced by Basic Body Awareness Therapy in patients with long-term pain. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 2019 Feb 2. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.02.006

Madsen, T.S., Carlsson, J., Nordbrandt, M., Jensen, J.A. Refugee experiences of individual basic body awareness therapy and the level of transference into daily life. An interview study. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2016; 20(2): 243-51. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2015.10.007

Malmgren-Olsson, E-B., Armelius, B-Å., Armelius, K. (2001). Comparative study of the Efficacy of Body Awareness Therapy, Feldenkreis and Conventional Physiotherapy in patients with prolonged unspecific musculoskeletal disorders – Changes in physiological symptoms, pain and self-images. Physiotherapy theory and practice 17; 77-95.

Maltesson, C., Persson, I. (1993). Utvärdering av interbedömarreliabilitet vid användning av Body Awareness Scale. Vetenskapligt supplement 2: 40-45.

Mattsson, M., Mattsson, B. (1994) Physiotherapeutic treatment in out-patient psychiatric care. Scandinavian Journal of Caring Sciences 8:119-26.

Mattsson, M., Egberg, K., Armelius, K., Mattsson, B. (1995). Long-term effects of physiotherapeutic treatment in outpatient psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry 49:103-10.

Mattsson, M., Wikman, W., Dahlgren, L., Mattsson, B., Armelius, K. (1997). Body Awareness therapy with sexually abused women Part 1. Description of a treatment modality. Journal of Bodywork and Movement Therapies 1:280-8.

Mattsson, M, Wikman, M., Dahlgren, L., Mattsson, B., Armelius, K. (1997). Body awareness therapy with sexually abused women Part 2. Evaluation of body awareness in a group setting. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2:38-45.

Mattsson, M., Wikman, M., Dahlgren, L., Mattsson, B. (2000). Physiotherapy as empowerment – treating women with chronic pelvic pain. Advances in Physiotherapy 2:125-143.

Mattsson, B., Mattsson, M. (2002). The concept of ”Psychosomatic” in general practice – Reflections on the body-language and a tentative model for understanding. Scand J Prim Health Care 20:135-138.

Nordbrandt M.S, Sonne C, Mortensen E.L, Carlsson J. Trauma-affected refugees treated with basic body awareness therapy or mixed physical activity as augmentation to treatment as usual – A pragmatic randomised controlled trial. PLoS ONE 2020; 15(3): e0230300. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230300

Nordbrandt, M.S., Carlsson, J., Lindberg, L.G., Sandahl, H., Mortensen, E.L. Treatment of traumatised refugees with basic body awareness therapy versus mixed physical activity as add-on treatment: Study protocol of a randomised controlled trial Trials. 2015; 16(1): 477. https://doi.org/10.1186/s13063-015-0974-9

Nordvall, V. (1997). Intervjuskala på kroppsjagsfunktioner. Reliabilitetstestning av BAS-hälsa med nykonstruerad intervjuskala. Nordisk Fysioterapi 1;1: 10-17

Nordvall, V., Roxendal, G. (1997). BAS-skattning vid kronisk smärta: En metodstudie. Nordisk Fysioterapi 1 (1): 3-9.

Nyboe, L., Bentholm, A., Gyllensten, AL. Bodily symptoms in patients with post traumatic stress disorder: A comparative study of traumatized refugees, Danish war veterans, and healthy controls. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2017; 21(3): 523-527.https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.08.003

Nyboe Lene (2015) Metabolisk syndrom og fysisk aktivitet hos patienter med ny- diagnosticeret skizofreni. Aarhus Universitet, Danmark. Avhandling.

Ölund H, Danielsson L, Rosberg S. Anxiety management: Participants’ experiences of a physiotherapeutic group treatment in Swedish psychiatric outpatient care.Physiother Theory Pract. 2018 Jun 18:1-15. https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1485192

Olsen, A.L. & Skjaerven, L.H. (2016) Patients suffering from rheumatic disease describing own experiences from participating in Basic Body Awareness Group Therapy: A qualitative pilot Study. Physiotherapy Theory and Practice, 32(2): 98-106. http://dx.doi.org/10.3109/09593985.2015.1115568

Olsen, AL., Magnussen, LH., Skjaerven, LH., (…), Ostelo, R., Strand, LI. Movement quality evaluation and its correlation with recommended functional measures in hip osteoarthritis. Physiotherapy Research International. 2020; 25(4)e1848. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pri.1848

Olsen AL, Strand LI, Magnussen LH, Sundal M-A, Skjaerven LH. Descriptions of movement experiences in the Body Awareness Rating Scale–Movement Quality and Experience evaluation. A qualitative study of patients diagnosed with hip osteoarthritis. Physiotherapy Theory and Practice 2019. https://doi.org/10.1080/09593985.2019.1636434

Olsen, A.L., Strand, L.I., Skjaerven, L.H., Sundal, M.-A., Magnussen, L.H. Patient education and basic body awareness therapy in hip osteoarthritis – a qualitative study of patients’ movement learning experiences. Disability and Rehabilitation2017;39(16):1631-1638. http://dx.doi.org/10.3109/21679169.2015.1135982

Ryding, C., Rudebeck, CE., Roxendal, G. (2000). Assessing Body Awareness in Healthy Subjects – The first steps towards the construction of the BAS-health. Advances in Physiotherapy. 2: 176-182

Ryding, C., Rudebeck, CE., Mattsson, B. (2004). Body Awareness in Movement and Language: Concordance and Disparity. Advances in Physiotherapy; 6: 158-165.

Schumacher Mohr, B., Mattsson, M., Thornquist, E.(2005). Balanse og likevekt – Integrering av ulike teoretiske perspektiver. Nordisk Fysioterapi; 9:9-16.

Skjaerven LH., Gard, G., Kristoffersen, K. (2003) Basic elements and dimensions to the phenomenon of quality of movement – a case study. Journal of Bodywork and Movement therapies. vol. 5, ss. 251-260.

Skjaerven LH,. Gard, G., Kristoffersen, K. (2004) Greek sculpture as a tool in understanding the phenomenon of movement quality. Journal of Bodywork and Movement therapies. vol. 8, ss. 227-236.

Skjærven, LH., Kristoffersen, K., Gard, G. (2008). An Eye for Movement Quality: A phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists` understanding of the phenomenon. Physiotherapy Theory and Practice, 24:1, 13-27.
http://dx.doi.org/10.1080/01460860701378042

Skjærven, LH., Kristoffersen, K., Gard, G. (2010). How can Movement Quality Be Promoted in Clinical Practice? A Phenomological Study of Physical Therapist Experts. Physical Therapy; Vol 90, No 10, p 1479-1492.
https://doi.org/10.2522/ptj.20090059

Skjaerven LH, Gard, G., Sundal, MA, Strand, LI. (2015). Reliability and Validity of the Body Awareness Rating Scale (BARS), an Observational Assessment Tool of Movement Quality. European Journal of Physiotherapy 2015; 17(1): 19-28. 
http://dx.doi.org/10.3109/21679169.2014.992470

Skjaerven LH, Mattsson M, Catalan-Matamoros D, Parker A, Gard G, Gyllensten AL. Consensus on core phenomena and statements describing Basic Body Awareness Therapy within the movement awareness domain in physiotherapy.Physiother Theory Pract. 2018 Feb 26:1-14. https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1434578

Skjaerven LH, Gard G, Gómez-Conesa A, Catalan-Matamoros D. A vocabulary describing health-terms of movement quality – a phenomenological study of movement communication. Disability and Rehabilitation. 2019 Apr 22:1-10. doi: 10.1080/09638288.2019.1585970. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1585970

Seferiadis, A., Ohlin, P., Billhult, A., Gunnarsson, R. Basic body awareness therapy or exercise therapy for the treatment of chronic whiplash associated disorders: A randomized comparative clinical trial. Disability and Rehabilitation 2016;38(5): 442-451. http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2015.1044036


Sjödahl, C., Jarnlo, GB., Persson, BM. (2001). Gait improvement in unilateral transfemoral amputees by a combined psychological and physiotherapeutic treatment. J Rehabil Med. Mar;33 (3):114-8.

Stade, K., Skammeritz, S., Hjortkjær, C., Carlsson, J.”After all the traumas my body has been through, I feel good that it is still working.”–Basic Body Awareness Therapy for traumatised refugees. Torture: quarterly journal on rehabilitation of torture victims and prevention of torture 2015; 25(1): 33-50.

Steihaug S (2005) Can Chronic Muscular Pain be Understood? Scand J Public Health 33: 36-40.

Strand, L.I., Liland Olsen, A., Nygard, H., (…), Sundal, M.A., Helvik Skjaerven, L. Basic Body Awareness Therapy and patient education in hip osteoarthritis: A multiple case study. European Journal of Physiotherapy 2016;18(2): 116-125. http://dx.doi.org/10.1016/j.physio.2015.03.1407

Sundén, A., Ekdahl, C., Horstman, V., Gyllensten, AL. (2014). Analysing Movements Development and evaluation of the Body Awareness Scale Movement Quality (BAS MQ). Physiother. Res. Int. doi: 10.1002/pri.1618

Thörnborg, U., Mattsson, M. (2009). Rating body awareness in persons suffering from eating disorders – A cross-sectional study, Advances in Physiotherapy, 1-11.

Vancampfort D, Vanderlinden J, De Hert M, Soundy A, Adámkova M, Skjaerven LH, Catalán-Matamoros D, Lundvik Gyllensten A, Gómez-Conesa A, Probst M. (2014). A systematic review of physical therapy interventions for patients with anorexia and bulemia nervosa. Disabil Rehabil. 36; 8: 628-34.

Winberg, A. (1994). Kroppsbehärskning och kroppsmedvetande vid schizofreni studerat med Body Awareness Scale. Vetenskapligt supplement 2: 22-29.

Winberg, A., Persson, I., Thorssell, M. (1997).
Kroppsuppfattning hos patienter med anorexia och bulimia nervosa. En studie av några sjukgymnastiska undersökningsmetoder. Nordisk Fysioterapi 1 (1): 18-28.

Winberg, A. (1999). Kroppsjaget hos en grupp sjukvårdspersonal mätt med BAS-h och frågeformulär. Nordisk fysioterapi 3(4): 174-186.

Yagci G, Ayhan C, Yakut Y. Effectiveness of basic body awareness therapy in adolescents with idiopathic scoliosis: A randomized controlled study1.J Back Musculoskelet Rehabil. 2018 Mar 16. https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr170868Artikler om Tai Chi :

Abbot, R., Lavretsky, H. (2013). Tai Chi and Qigong for the Treatment and Prevention of Mental disorders. Psychiatric Clinics of North America 36; 1: 109-119.

Greenspan, AI., Wolf, SL., Kelley, ME., O`Grady, M. (2007). Tai Chi Perceived Health Status in Older Adults Who Are Transitionally Frail: A Randomized Controlled Trial. Physical Therapy 87; 5: 525-535.

Ho, RTH., Au Yeung, FSW., Lo, PHY., Law, KY., Wong, KOK., Cheung, IKM., Ng, S. (2012). Tai-Chi for residential patients with schizophrenia on movement coordination, negative symptoms and functioning: A pilot randomized controlled trial. Evidence-based complementary and alternative medicine.

Sharma, M., Haider, T. (2014). Tai Chi as an Alternative and Complimentary Therapy for Anxiety: A Systematic Review. J Evid Based Complementary Altern Med.

Wang, C., Bannuru, R., Ramel, J., Kupelnick, B., Scottz, T., Schmidz, CH. (2010). Tai Chi on psychological well-being: systematic review and meta-analysis. BMC complementary and alternative medicine 10: 23.Andre artikler, avhandlinger, bøker og publikasjoner av relevans :

Afrell, Maria. (2014). Att leva med en kropp som värker: samtal med fysioterapeuten. 
Linköpings Universitet. Doktoravhandling http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:718409/FULLTEXT02.pdf

Bader-Johansson, C. & Elmgren Frykberg, G. (2013). Rörelse och interaktion – om grundmotorik, stress och självreglering. Studentlitteratur AB, Lund.

Biguet, G., Keskinen-Rosenqvist, R., Levy Berg, A. (red). (2012). Att förstå kroppens budskap– sjukgymnastiska perspektiv. Studentlitteratur: Lund.

Danielsson, L., Rosberg, S. (2014) Depression embodied: an ambiguous striving against fading.
Scand J Caring Sci doi: 10.1111/scs.12182.

Dropsy J. (2004). Den harmoniska kroppen – en osynlig övning.
Natur och Kultur

Dropsy, J. (1993). Leva i sin kropp – kroppsuttryck och mänsklig kontakt. Natur och Kultur.

Englund, B. (red). (2004). Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier. Studentlitteratur: Lund.

Levy Berg, A. (2009). Affect-focused body psychotherapy for patients with generalized anxiety disorder.
(Doktorsavhandling). University dissertation from Stockholm: Karolinska institutet, Department of neurobiology, Care Sciences and Society.

Kindblom, K. (2009). Movement awareness and communication in patient transfer – an educational intervention (Doktorsavhandling), Karolinska Institutet.

Melander, L. (2012). Basal Kroppskännedom som gruppbehandling inom neurologisk öppenvårdsrehabilitering. (Magisteruppsats) Umeå Universitet.

Probst, M. and L.H. Skjaerven (2018). Physiotherapy in Mental Health and PsychiatryPoland, Elsevier.

Roxendal G., Winberg A. (2002) Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila. Natur och Kultur

Roxendal, Gertrud. (1985). Body Awareness Therapy and the Body Awareness Scale, treatment and evaluation in psychiatric physiotherapy.  Göteborgs universitet. For fulltekst se avhandling_roxendal

Schön-Ohlsson, C. (2009). Back to oneself – Sensory motor learning applied in patients with nonspecific chronic low back pain. (Doktoravhandling). Göteborgs Universitet.

Skatteboe, U-B. (2000) Basal kroppskjenneskap og bevegelsesharmoni – Vidareutveikling av undersøkelsesmetoden Body Awareness Rating Scale BARS – Bevegelsesharmoni. Høgskolen i Oslo Avdeling for helsefag.

Skatteboe, U. B. (1990). Å være i samspill. En kroppsorientert gruppeterapi for personer med kroniske nevroser og personlighetsforstyrrelser. (Being in interplay. A body-oriented group therapy for persons with chronic neurosis and personality disorders.)Oslo, Høgskolen i Oslo

Skjærven LH. (2006). Teaching movement quality within the frame of Evidence-Based Practice (EBP) – a possibility? How can evidence-based practice (EPB) be implemented in teaching movement quality in the post-graduate course of basic Body Awareness methodology (B BAM). An Essay from the Scholars Forum, Bergen University College, Faculty of Health and Social Sciences, Center for Knowledge Based Practice.

Strömbäck, Maria. ( 2014) Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa: genusmedveten hälsofrämjande intervention. (Doktoravhandling). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Wiklund, M. (2010). Close to the edge – discursive, embodied and gendered stress in modern youth. (Doktorsavhandling). Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:358206/FULLTEXT01.pdf

 

Yalom, I. (1995). The Theory and Practise of Group PsychotherapyNew York, NY: Basic Books.

 

I BK er tilstedeværelse sentralt. Fordypningsseminaret inviterte meg til å være fullt til stede i tre dager. Jeg opplever at jeg fikk påfyll på alle Dropsy’s fire nivåer: Jeg var til stede som fysisk kropp mot underlaget i våre ulike utgangsstillinger. Til stede som levende kropp, med pust og med aksept for alle kroppens rytmer. Jeg var til stede som følende menneske. Jeg opplevde at følelser ble tatt imot og dermed kunne falle til ro igjen. Og jeg var til stede som ånd, i våre felles refleksjoner i gruppen og gjennom å ha tid til å skrive egne notater i løpet av kurset. Jeg fikk erfaringer av hva som kan støtte meg selv, og hvordan kan jeg støtte andre i å være til stede i livet her og nå, som nærværende og levende mennesker.

«Etterklang» er et av begrepene vi utforsket på fordypningsseminaret i BK. Etterklangen av seminaret vibrerer i kroppen min som et mykt velvære.

Jeg vil varmt anbefale fordypningskurset til fysioterapeuter som jobber med utgangspunkt i et helseorientert perspektiv innenfor alle fagområder.

Ida Rump

"Jeg er utrolig takknemlig for å få lov til å øve på å bli dyktigere BK terapeut i en trygg og raus atmosfære med gode kolleger og med en så dyktig lærer som Anne Marie er. På dette fordypningskurset lærte jeg mer om meg selv som menneske og jeg håper at det hjelper meg å overføre den kunnskapen videre til mine pasienter. I bevegelsene, bruken av stemmen og med kontakt med min pust, fikk meg til å innse at jeg er både trygg, men også utrygg. Sterk og svak. Jeg er begge deler, samtidig - og det er helt greit. Det er slik det skal være."
Deltaker Fordypningsseminar 2021