Gjennomført BK3

 

Kurs i Basal Kroppskjennskap del 3 på Gavelstad Gjestegård

 

Temaet for denne samlingen har vært gruppebehandling. Vi var totalt 7 fysioterapeuter som deltok.  Inspirert av tidligere samlinger var vi alle klare for en uke med fordypning i teori og praksis. Gavelstad Gjestegård la som tidligere rammene klare for tilstedeværelse og kroppslig fordypning med flotte omgivelser.

Foruten en ny deltaker var gruppen den samme som ved BK 2. Vi opplever at det er en spennende prosess å følge de andre deltakerne og se hvordan vi sammen utvikler en større forståelse. De andre personenes nærvær skaper også gode rammer for refleksjon og samtale, både veiledet, men også rundt spisebordet og ved turer i flott natur. Gode relasjoner og nære vennskapsbånd ble knyttet tettere sammen, som bidro til et økt faglig fellesskap.

Selv om de fleste er godt bevandret i fysiologi og anatomi, gir disse samlingene en ny opplevelse inn i kroppen. Både i forståelse av, men også gjennom å oppleve hvordan øvelser og nærvær endrer våre sanseopplevelser og tilstedeværelse i egen kropp. Det er en felles forståelse for kursdeltakerne at egenpraksis gir en ny dimensjon til aspektet ved å være terapeut og gir oss nye verktøy i møte med pasientene våre og oss selv.

Som tidligere ble vi veiledet av Anne Marie, som ved sin tilstedeværelse og raushet, innbyr til gode og trygge rammer for læring. Dette er noe som alle i gruppa følte på og var takknemlige for. Selv om vi av og til følte oss på utrygg grunn i nye bevegelser, ble vi alltid guidet tilbake til senter, trygghet og nærvær.

Dagene startet med sittende observasjon etterfulgt av stående bevegelser med fokus på bevegelseskvalitet som pust og flyt. Mye av praksistiden ble benyttet i liggende med observasjon av egen kropp og oppmerksom bevegelse. Vi guidet og observerte hverandre, som gav mye nyttig læring. Det var også rom for teori og diskusjon rundt disse temaene. Midt på dagen var det en god pause til lunsj og mulighet for tur. Ettermiddagene var fylt med ny praksis og instruksjon før det ble middag. Kvelden ble avsluttet med felles refleksjon og sittende observasjon.

For de fleste av oss har vi fått nye verktøy som vi tar med oss inn i jobbhverdagen, men også privat. Kroppen og livet er en prosess som blir mer og mer spennende jo dypere vi dykker inn.

I en hverdag med pasienter som stadig har et mer komplekst smertebilde er Basal Kroppskjennskap en metode som gir en større forståelse og samtidig gir oss konkrete verktøy å jobbe med. Nå er vi klare for å gå fra individuell behandling til og også bruke BK som gruppebehandling, 7 nye grupper starter landet rundt og vi gleder oss.

Geir Ove Buøy

 

 

 

Utskrift E-post

Two more New International Teachers in BBAM

Two more New International Teachers in BBAM
 
During the most intensive weeks of the world-wide Covid-19 pandemic, when societies were closed down, the first online exam of six full hours,  the final oral exam, gaining Pedagogical Competence in BBAT,  was organised from Bergen, Norway. 
 
It was the two physiotherapists from Faro Island, Liv Egholm and Jorun Simonsen, both working at the Psychiatric Hospital in Thorshavn, who had prepared their Portfolio and Essay. Together these papers were overviewing and describing more than 6 years of studying the pedagogy of teaching physiotherapy, Basic Body Awareness Therapy (BBAT) - individual and group therapeutic settings - , the evaluation tool of Body Awareness Rating Scale- Movement Quality and Experience (BARS-MQE), and the models of the phenomenon of Movement Quality and the Therapeutic Components. 
 
The experience from fulfilling an oral exam, qualifying as Teacher in BBAM through online communication, with the diversity of facets to be included, showed to be dynamic and fully possible.
 
We congratulate the two candidates and wish them good luck in the future teaching of physiotherapy in the broad spectrum of human movements principles.
 
Kind regards 
Mary Anne Sundal and Liv Helvik Skjærven  
Norwegian Institute of Basic Body Awareness Therapy (NIBK) 
 
Picture: Jorun and Liv with their sensors during the examination

Utskrift E-post

Covid-19 og vårens kurs

Vi i NIBK følger regjeringens anbefaling og utsetter vårens kurs i Basal Kroppskjennskap. Vi vil komme tilbake til nye datoer for kursene når situasjonen igjen tillater oss å holde slike kurs. 

Vi hadde gledet oss til å holde kurs og jobbe videre med utdanning i BK, og håper å se mange av dere når vi er i gang igjen. BK er en metode som gir mye utvikling i egentrening og vi håper dere kan motivere pasienter til å bruke tiden nå til å jobbe videre med egen utvikling, gjerne med veiledning av dere når de har behov for det. Noen av dere fysioterapeuter får nå også tid tilgjengelig for å jobbe med selvutvikling og egentrening i BK, og vi håper dere som er underveis i kursrekken tar denne anledningen til å fordype dere. Hvis dere har behov for veiledning kan dere kontakte oss i NIBK - bruk adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

Basal Kroppskjennskap kan være en god tilnærming til å takle denne utfordrende tiden. Mange av oss har brukt metoden for å komme gjennom utfordrende perioder - som hjelp til å finne både styrke og fleksibilitet - samling og ro. Håper mange kan ha glede av bevegelsene nå og i tiden som kommer. 

Beste hilsen fra oss i NIBK
v/ Anne Marie Böhme Hetlevik, styret NIBK

Utskrift E-post

Fordypningsseminar i Bergen januar 2020 - en oppsummering

FORDJUPNINGSSEMINAR I BASAL KROPPSKJENNSKAP - BERGEN 2020

Fredag 31.januar – laurdag 1. februar arrangerte NIBK eit to dagars fordjupningsseminar i Basal kroppskjennskap.  Me var 7 fysioterapeutar som deltok, i tillegg til 2 kursleiarar, Anne Marie Böhme Hetlevik og Aarid Olsen. Seminaret vart heldt i Strandgaten fysioterapi sine lokaler sentralt i Bergen.

Tema for seminaret var: «Aktivitet i senter – ein ressurs for bevegelseskvalitet og tilstedeværelse». Det var 2 heile dagar frå kl. 08.00-16.00 begge dagar. Timeplanen som vart sendt ut i førekant viste at mesteparten av tida var satt av til praktisk arbeid. Kvar morgon byrja med Sitting og Kin Hin (gåande meditasjon) med vegleiing. Deretter fekk me fordjupa oss med 2 timar samanhengande praktiske bevegelsar liggande, sitjande, ståande og gåande. Deretter hadde me ½ times refleksjon. Etter lunsj fekk me ta del i kva forskning som har blitt gjort på Basal kroppskjennskap. Me gjekk gjennom dei 20 publikasjonane som har blitt offentleggjort siste 5 år. Etter teori-delen hadde me den eine dagen ny bevegelsespraksis, med fokus på observasjon og guiding, etterfulgt av kva me kan gjera ved mangel på tonus, mykje spenning eller ltie kontakt. Den andre dagen diskuterte me kliniske erfaringar og problemstillingar i praksis. Begge dagane vart avslutta med BK praksis og kobling til Tai Chi, samt refleksjon og evaluering siste dag.

For oss som deltok på seminaret var desse to dagane av veldig stor betydning på veldig mange måtar.  For å halda motivasjonen oppe som instruktør av Basal Kroppskjennskap, er det alltid veldig godt å bli instruert sjølv, og erfara i eigen kropp. Me var mange som fekk augene enno meir opp av betydninga av å jobba med senter ved meir perifere eigne plager. Denne eigenerfaringa stimulerer motivasjonen vår til å halda fram dette viktige arbeidet for våre klientar og kursdeltakarar. Ikkje minst er det alltid kjekt å møta kollegaer som jobbar med Basal Kroppskjennskap for å diskutera faget og utveksla arbeidet. Det var òg veldig interessant å få informasjon om det viktige arbeidet som har blitt gjort innan forskninga dei siste åra. Publikasjonane viste til at Basal Kroppskjennskap har stor betydning og effekt over eit stort fagfelt: bl.a. artrose, nakke-ryggsmerter, overspising, PTSD, hodepine, depresjon for å nevna noko.

I år var det faktisk 10 år sidan forrige BK-seminar var arrangert i Bergen. Me som deltok håpar på at det ikkje vert like lenge til neste gong. Det hadde vore veldig flott om det  vert satt opp liknande seminar ein gong i året. Formen på seminaret gjer at det er lett å delta; ein treng berre ein dag fri frå jobb, og ein har fortsatt ein dag i helga fri etterpå. Me ser det som svært viktig for fagfellesskapet at slike møtepunkt finst. Det er viktig for å halda motivasjonen oppe, og stimulera fagmiljøet. Både for vår eigen del, men òg for å kunna vera gode ambassadørar for Basal Kroppskjennskap.

Helsing frå deltakar Ruth Fjose Steinstø

Utskrift E-post

Flere artikler …

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn