SOMMERSEMINAR FOR DEN INTERNASJONALE LÆRERGRUPPEN PÅ FÆRØYENE

2.-9.august ble det arrangert seminar for den internasjonale lærergruppen i Basal Kroppskjennskap. Seminaret arrangeres årlig, og den tradisjonelle møteplassen er i Sverige. I 2019 ble det imidlertid mulig å arrangere det i Runavik på Færøyene. 26 fysioterapeuter fra 9 ulike land deltok, deriblant 5 fra Norge. Det var to nye lærerkandidater som deltok; Alba fra Spania og Dannie fra Canada. Begge har sin terapeutiske kompetanse fra BBAM utdannelsen og vil bli fulgt opp av lærere fra Norge.

Kurset fant sted i vakre omgivelser og speiderhuset i Runavik fungerte flott som base for praksisen. Etter innledende møtevirksomhet med utveksling av erfaringer, diskusjoner og et formelt Årsmøte, var fire hele dager satt av til praktisk arbeide med bevegelser. Gruppen var delt i to, hver av dem ledet av to lærere. På denne måten fikk vi selv muligheten til å oppleve en læringsprosess basert både på bevegelsene og på gruppefaktorene som er innbakt i Basal Kroppskjennskap. Vi reiste tilbake med nye egne erfaringer, nye ideer til praksis, ny motivasjon og inspirasjon. Det årlige seminaret gir alltid en veldig rik og utviklende anledning til å dele erfaringer, diskutere arbeidet med Basal kroppskjennskap og med å holde kurs, og ikke minst; være en del av et stort internasjonalt nettverk av lærere i Basal Kroppskjennskap.

Du kan lese mer om den internasjonale lærergruppen, IATBBAT; International Assosiation for Teachers in Basic Body Awareness Therapy, på http://www.iatbbat.com/.

Aarid og Anne Marie