Kurs i Basal Kroppskjennskap del 3 på Gavelstad Gjestegård

 

Temaet for denne samlingen har vært gruppebehandling. Vi var totalt 7 fysioterapeuter som deltok.  Inspirert av tidligere samlinger var vi alle klare for en uke med fordypning i teori og praksis. Gavelstad Gjestegård la som tidligere rammene klare for tilstedeværelse og kroppslig fordypning med flotte omgivelser.

Foruten en ny deltaker var gruppen den samme som ved BK 2. Vi opplever at det er en spennende prosess å følge de andre deltakerne og se hvordan vi sammen utvikler en større forståelse. De andre personenes nærvær skaper også gode rammer for refleksjon og samtale, både veiledet, men også rundt spisebordet og ved turer i flott natur. Gode relasjoner og nære vennskapsbånd ble knyttet tettere sammen, som bidro til et økt faglig fellesskap.

Selv om de fleste er godt bevandret i fysiologi og anatomi, gir disse samlingene en ny opplevelse inn i kroppen. Både i forståelse av, men også gjennom å oppleve hvordan øvelser og nærvær endrer våre sanseopplevelser og tilstedeværelse i egen kropp. Det er en felles forståelse for kursdeltakerne at egenpraksis gir en ny dimensjon til aspektet ved å være terapeut og gir oss nye verktøy i møte med pasientene våre og oss selv.

Som tidligere ble vi veiledet av Anne Marie, som ved sin tilstedeværelse og raushet, innbyr til gode og trygge rammer for læring. Dette er noe som alle i gruppa følte på og var takknemlige for. Selv om vi av og til følte oss på utrygg grunn i nye bevegelser, ble vi alltid guidet tilbake til senter, trygghet og nærvær.

Dagene startet med sittende observasjon etterfulgt av stående bevegelser med fokus på bevegelseskvalitet som pust og flyt. Mye av praksistiden ble benyttet i liggende med observasjon av egen kropp og oppmerksom bevegelse. Vi guidet og observerte hverandre, som gav mye nyttig læring. Det var også rom for teori og diskusjon rundt disse temaene. Midt på dagen var det en god pause til lunsj og mulighet for tur. Ettermiddagene var fylt med ny praksis og instruksjon før det ble middag. Kvelden ble avsluttet med felles refleksjon og sittende observasjon.

For de fleste av oss har vi fått nye verktøy som vi tar med oss inn i jobbhverdagen, men også privat. Kroppen og livet er en prosess som blir mer og mer spennende jo dypere vi dykker inn.

I en hverdag med pasienter som stadig har et mer komplekst smertebilde er Basal Kroppskjennskap en metode som gir en større forståelse og samtidig gir oss konkrete verktøy å jobbe med. Nå er vi klare for å gå fra individuell behandling til og også bruke BK som gruppebehandling, 7 nye grupper starter landet rundt og vi gleder oss.

Geir Ove Buøy