Gjennomført BK1 september 2021

BK1 Gavelstad september 2021

 

19. til 24. september 2021 ble det arrangert internatkurs / BK 1 kurs på Gavelstad gjestegård. Det var 7 deltakere på kurset; disse kom fra hele landet. Deltakerne jobbet både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjeneste, hvor arbeidsoppgavene deres var rettet mot både barn, voksne og eldre.

Målsettingen for kurset var å erfare hvordan det er å være i bevegelse og utforske ulike aspekter ved bevegelseskvalitet. De 7 deltakerne uttrykte ved kursets slutt både et stort faglig og personlig utbytte med bedre kjennskap og trygghet til seg selv, sine egne bevegelser og egne reaksjoner som oppstår når man er i bevegelse. Det ble også uttrykt som verdifullt å tillate seg tid til å møte seg selv.

Deltakerne opplevde kurset som faglig nyttig, og ga uttrykk for en styrket faglig trygghet og et større repertoar for hvordan man i møte med klienter kan fremme bevissthet om seg selv gjennom bevegelse.

Takk til Gavelstad for en fin uke!

 

 

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn