Det er nå ti års erfaring med det internasjonale studiet i fysioterapi, Basic Body Awareness Methodology, BBAM, ved Høgskolen i Bergen. ca 55 FT er uteksaminert fra 15 land og 3 kontinent; disse har 60 studiepoeng, og en del flere har tatt deler av studiet, på 15, 30 eller 45 studiepoeng. Det er altså mulig å ta deler av studiet. De første 30 studiepoengene retter seg mot individualbehandling, de neste 30 inkluderer gruppebehandling, gruppeprosesser og gruppeledelse, alt med fokus på menneskets bevegelse og funksjon. En del studenter har gått videre og integrert studiet i en mastergrad; dette har vært mulig i Sverige. Noen få har også gått videre til en PhD i feltet.

Det er kun opptak hvert annet år, og i år er det nytt opptak: studiestart er 21. oktober 2013. Først søknadsfrist er satt til 1. april. Det vil også være mulig å søke senere, men opptak skjer etter «først til møllen prinsippet» - så vær tidlig ute. Da studiet er internasjonalt er det ingen studieavgift.

Studiet enger seg for fysioterapeuter som arbeider med psykisk helse som fagfelt, men flere på studiet har annen bakgrunn, fra reumatologi, nevrologi, ortopedi, forebyggende arbeid, arbeid med eldre, med ungdom etc.

Studiet har i alle år vært godt evaluert og det beskrives av studenter som et interessant, internasjonalt miljø for fysioterapeuter – en møter andre kulturer innen fysioterapi. En får også engelsk som formidlingsspråk både teoretisk og praktisk. Ved BBAM-studiet vektlegges internasjonalisering, kommunikasjon av fagfeltet og forberedelse til deltakelse på internasjonal konferanse; studiet er konkret og praktisk rettet. To kliniske prosjekt inngår samt nyere forskning.

Her legges ved en POSTER til bruk og videresending til andre. Du kan lese om studiet på nettsidene til HiB: www.hib.no, under Faculty of Health and Social Sciences, Department of Occupational Therapy, Physiotherapy and Radiography.

Takk for hjelpen med å spre denne informasjonen. Hvis du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Vennlig hilsen
Liv Helvik Skjærven
Dosent i fysioterapi
Leder av BBAM
+47 55585689