Seks nye fysioterapeuter med klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap

 

Seks nye fysioterapeuter med klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap!

I juni ble det holdt BK4 for første gang i NIBK regi. Etter at NFF sluttet å holde kurs i metode har det vært en periode med få kurs, men siden 2018 har kursrekken blitt tilbudt i regi av NIBK og nå har altså seks fysioterapeuter fullført hele rekken. Av disse har tre spesialisering i psykomotorisk fysioterapi, mens de tre andre jobber ved DPS, med barn og ungdom i kommunen og en er privatpraktiserende. En fysioterapeut som jobber innen kvinnehelse og barn måtte dessverre trekke seg rett før kurset, men vil fullføre ved neste mulighet.

I forkant av BK4 har alle gjennomført et prosjekt og skrevet en prosjektoppgave. Vi fikk høre om 6 spennende prosjekter rettet mot ulike type pasienter, både individuell behandling, gruppebehandling og et forebyggende tiltak i ungdomskolen. I tillegg til dette la deltakerne frem en teoripresentasjon og ledet gruppen i praktisk arbeid med Basal Kroppskjennskap som metode. Vi er imponert over den innsatsen som er lagt ned av alle, og all den solide kunnskapen som ble delt denne uka.

Alle deltakerne beskriver at det har vært en god prosess de har vært i helt siden oppstart og at de føler at de har styrket egen klinisk praksis gjennom denne utdannelsen. De trekker frem forståelsen for hva en helhetlig tilnærming kan innebære, evnen til å observere og jobbe med bevegelseskvalitet og det å endre uhensiktsmessige bevegelsesvaner. I tillegg ble verdien av det å få pasientene aktive i egen behandling og prosess trukket frem. Flere av prosjektene gikk over 8 uker og de var overrasket over hvor mye som hadde skjedd på denne korte tiden med pasienter som hadde hatt plager over lenger tid.

Vi i NIBK er stolte og glade for å kunne sende disse flotte fysioterapeutene ut til helsetjenesten rundt om i Norge med styrket kompetanse som vil komme mange pasienter til gode. Vi gratulerer og ønsker alle lykke til med arbeidet videre!

Hilsen fra stolte lærere og lærerkandidater i NIBK

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn