Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE)

BARS-MQE seminar ble arrangert den 19. – 22. september 2021 som internatkurs på Gavelstad Gjestegård. Vi var en liten gruppe på 7 motiverte og engasjerte deltakere og 2 lærere som stod for teoretisk og praktisk undervisning. Det ble lange og aktive dager med noe teori, men mest ferdighetstrening relatert til observasjon og analyse av funksjonell bevegelseskvalitet.

Deltakerne fikk i løpet av seminaret økt kunnskap om fenomenet bevegelseskvalitet samt økt ferdighet i å observere, beskrive, analysere og skalere bevegelseskvalitet og reflektere over funn i undersøkelsen som grunnlag for tilnærming i fysioterapi;

«Mye falt på plass disse dagene. Prinsippene i Basal Kroppskjennskap ble tydeligere og jeg fikk en god struktur på undersøkelsen, noe som har motivert og inspirert meg til å bruke undersøkelsen mer i klinikken»
«Jeg har blitt langt tryggere på HVA jeg observerer. Dagene har motivert meg til mer tid for egentrening»
«Ordene i Basal Kroppskjennskap har fått et nytt innhold, de rommer mer»
«Det har vært en fin oppbygning av seminaret der jeg både har blitt mer bevisst vokabularet i undersøkelsen, hvordan jeg forholder meg til rommet samt å beskrive og analysere bevegelseskvalitet»

Takk til Gavelstad Gjestegård for flotte dager!

BK1 Gavelstad september 2021

 

19. til 24. september 2021 ble det arrangert internatkurs / BK 1 kurs på Gavelstad gjestegård. Det var 7 deltakere på kurset; disse kom fra hele landet. Deltakerne jobbet både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjeneste, hvor arbeidsoppgavene deres var rettet mot både barn, voksne og eldre.

Målsettingen for kurset var å erfare hvordan det er å være i bevegelse og utforske ulike aspekter ved bevegelseskvalitet. De 7 deltakerne uttrykte ved kursets slutt både et stort faglig og personlig utbytte med bedre kjennskap og trygghet til seg selv, sine egne bevegelser og egne reaksjoner som oppstår når man er i bevegelse. Det ble også uttrykt som verdifullt å tillate seg tid til å møte seg selv.

Deltakerne opplevde kurset som faglig nyttig, og ga uttrykk for en styrket faglig trygghet og et større repertoar for hvordan man i møte med klienter kan fremme bevissthet om seg selv gjennom bevegelse.

Takk til Gavelstad for en fin uke!

 

 

 

Responsible: Liv Helvik Skjærven, PT, PhD, Teacher in BBAM, Professor in Physiotherapy Emerita, Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway; Master of Physiotherapy in BBAM, University of Almeria, Spain.

 

Fourteen highly motivated Physiotherapists from 11 Countries and four Continents participated in the four days Online International Introduction Course in BBAT April 19th – 22nd 2021, all through zoom-communication. The participants were from: United Arab Emirates, Germany, Hong Kong (2), Estonia (2), Singapore, Greece (2), Spain, US, UK, Denmark, Canada. See photo below, followed by a personal description from one of the course-participants. (26.04.21, lhs)

 

 

Reflection from BBAT Online Introductory Course April 2021

by

Angela Watson, Physiotherapy Team Lead, Leverndale Hospital, Glascow, Scotland.

 

Throughout my physiotherapy career I have worked in the specialty of Mental Health, largely focused within in-patient hospital care. I was very lucky in my earlier years within mental health to learn form some extremely experienced clinicians who had education in BBAT and attend a short introductory course. Before starting this course I hadn`t been part of any BBAT sessions for several years and the main aim for me was to refresh my knowledge.

I was initially worried about the course being online and how I would adapt to this as I have always practiced BBAT face-to-face, but I was pleasantly surprised how rich of a learning environment it was which is to the credit of Liv.

Each day began with theory in the form of a power-point, followed by practice in lying, sitting, standing and walking – in essence we are the patient. Personally, I found that I was only really able to understand the theory through practice and this course is very much about experiencing BBAT through self-practice. Finally, we all had an opportunity to feedback at the end of the each day, responding to: “How was this for you”?

The past year have been very difficult for me, both personally and professionally due to the challenge COVID has brought and I was grateful to have the opportunity to spend time on me. To try to put other distractions out of my mind and focus on how I connect to the ground, how I find the center of my body and how movements and sounds align my breathing in a way you are not initially conscious of. I learned how much preparation of the environment benefit my experience and it taught me the importance of inviting and guiding participation as opposed to instructing and directing. This allowed me to explore what I feel and how I move – after all I am the person who knows my best.

With the course being available online it allowed clinicians all over the world to come together every afternoon for 4 days, and it was the opportunity to spend some time on me. It was a valuable opportunity to listen to every ones` experiences of BBAT. This course won`t allow you to use BBAT with service users, but it is a great way to personally start exploring and practicing and to give you the opportunity to see if it is something you want to continue to learn though further education.

Glascow 21.04.2021

Angela Watson

 

Kurs i Basal Kroppskjennskap del 3 på Gavelstad Gjestegård

 

Temaet for denne samlingen har vært gruppebehandling. Vi var totalt 7 fysioterapeuter som deltok.  Inspirert av tidligere samlinger var vi alle klare for en uke med fordypning i teori og praksis. Gavelstad Gjestegård la som tidligere rammene klare for tilstedeværelse og kroppslig fordypning med flotte omgivelser.

Foruten en ny deltaker var gruppen den samme som ved BK 2. Vi opplever at det er en spennende prosess å følge de andre deltakerne og se hvordan vi sammen utvikler en større forståelse. De andre personenes nærvær skaper også gode rammer for refleksjon og samtale, både veiledet, men også rundt spisebordet og ved turer i flott natur. Gode relasjoner og nære vennskapsbånd ble knyttet tettere sammen, som bidro til et økt faglig fellesskap.

Selv om de fleste er godt bevandret i fysiologi og anatomi, gir disse samlingene en ny opplevelse inn i kroppen. Både i forståelse av, men også gjennom å oppleve hvordan øvelser og nærvær endrer våre sanseopplevelser og tilstedeværelse i egen kropp. Det er en felles forståelse for kursdeltakerne at egenpraksis gir en ny dimensjon til aspektet ved å være terapeut og gir oss nye verktøy i møte med pasientene våre og oss selv.

Som tidligere ble vi veiledet av Anne Marie, som ved sin tilstedeværelse og raushet, innbyr til gode og trygge rammer for læring. Dette er noe som alle i gruppa følte på og var takknemlige for. Selv om vi av og til følte oss på utrygg grunn i nye bevegelser, ble vi alltid guidet tilbake til senter, trygghet og nærvær.

Dagene startet med sittende observasjon etterfulgt av stående bevegelser med fokus på bevegelseskvalitet som pust og flyt. Mye av praksistiden ble benyttet i liggende med observasjon av egen kropp og oppmerksom bevegelse. Vi guidet og observerte hverandre, som gav mye nyttig læring. Det var også rom for teori og diskusjon rundt disse temaene. Midt på dagen var det en god pause til lunsj og mulighet for tur. Ettermiddagene var fylt med ny praksis og instruksjon før det ble middag. Kvelden ble avsluttet med felles refleksjon og sittende observasjon.

For de fleste av oss har vi fått nye verktøy som vi tar med oss inn i jobbhverdagen, men også privat. Kroppen og livet er en prosess som blir mer og mer spennende jo dypere vi dykker inn.

I en hverdag med pasienter som stadig har et mer komplekst smertebilde er Basal Kroppskjennskap en metode som gir en større forståelse og samtidig gir oss konkrete verktøy å jobbe med. Nå er vi klare for å gå fra individuell behandling til og også bruke BK som gruppebehandling, 7 nye grupper starter landet rundt og vi gleder oss.

Geir Ove Buøy