Two more New International Teachers in BBAM
 
During the most intensive weeks of the world-wide Covid-19 pandemic, when societies were closed down, the first online exam of six full hours,  the final oral exam, gaining Pedagogical Competence in BBAT,  was organised from Bergen, Norway. 
 
It was the two physiotherapists from Faro Island, Liv Egholm and Jorun Simonsen, both working at the Psychiatric Hospital in Thorshavn, who had prepared their Portfolio and Essay. Together these papers were overviewing and describing more than 6 years of studying the pedagogy of teaching physiotherapy, Basic Body Awareness Therapy (BBAT) - individual and group therapeutic settings - , the evaluation tool of Body Awareness Rating Scale- Movement Quality and Experience (BARS-MQE), and the models of the phenomenon of Movement Quality and the Therapeutic Components. 
 
The experience from fulfilling an oral exam, qualifying as Teacher in BBAM through online communication, with the diversity of facets to be included, showed to be dynamic and fully possible.
 
We congratulate the two candidates and wish them good luck in the future teaching of physiotherapy in the broad spectrum of human movements principles.
 
Kind regards 
Mary Anne Sundal and Liv Helvik Skjærven  
Norwegian Institute of Basic Body Awareness Therapy (NIBK) 
 
Picture: Jorun and Liv with their sensors during the examination

Vi i NIBK følger regjeringens anbefaling og utsetter vårens kurs i Basal Kroppskjennskap. Vi vil komme tilbake til nye datoer for kursene når situasjonen igjen tillater oss å holde slike kurs. 

Vi hadde gledet oss til å holde kurs og jobbe videre med utdanning i BK, og håper å se mange av dere når vi er i gang igjen. BK er en metode som gir mye utvikling i egentrening og vi håper dere kan motivere pasienter til å bruke tiden nå til å jobbe videre med egen utvikling, gjerne med veiledning av dere når de har behov for det. Noen av dere fysioterapeuter får nå også tid tilgjengelig for å jobbe med selvutvikling og egentrening i BK, og vi håper dere som er underveis i kursrekken tar denne anledningen til å fordype dere. Hvis dere har behov for veiledning kan dere kontakte oss i NIBK - bruk adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

Basal Kroppskjennskap kan være en god tilnærming til å takle denne utfordrende tiden. Mange av oss har brukt metoden for å komme gjennom utfordrende perioder - som hjelp til å finne både styrke og fleksibilitet - samling og ro. Håper mange kan ha glede av bevegelsene nå og i tiden som kommer. 

Beste hilsen fra oss i NIBK
v/ Anne Marie Böhme Hetlevik, styret NIBK

FORDJUPNINGSSEMINAR I BASAL KROPPSKJENNSKAP - BERGEN 2020

Fredag 31.januar – laurdag 1. februar arrangerte NIBK eit to dagars fordjupningsseminar i Basal kroppskjennskap.  Me var 7 fysioterapeutar som deltok, i tillegg til 2 kursleiarar, Anne Marie Böhme Hetlevik og Aarid Olsen. Seminaret vart heldt i Strandgaten fysioterapi sine lokaler sentralt i Bergen.

Tema for seminaret var: «Aktivitet i senter – ein ressurs for bevegelseskvalitet og tilstedeværelse». Det var 2 heile dagar frå kl. 08.00-16.00 begge dagar. Timeplanen som vart sendt ut i førekant viste at mesteparten av tida var satt av til praktisk arbeid. Kvar morgon byrja med Sitting og Kin Hin (gåande meditasjon) med vegleiing. Deretter fekk me fordjupa oss med 2 timar samanhengande praktiske bevegelsar liggande, sitjande, ståande og gåande. Deretter hadde me ½ times refleksjon. Etter lunsj fekk me ta del i kva forskning som har blitt gjort på Basal kroppskjennskap. Me gjekk gjennom dei 20 publikasjonane som har blitt offentleggjort siste 5 år. Etter teori-delen hadde me den eine dagen ny bevegelsespraksis, med fokus på observasjon og guiding, etterfulgt av kva me kan gjera ved mangel på tonus, mykje spenning eller ltie kontakt. Den andre dagen diskuterte me kliniske erfaringar og problemstillingar i praksis. Begge dagane vart avslutta med BK praksis og kobling til Tai Chi, samt refleksjon og evaluering siste dag.

For oss som deltok på seminaret var desse to dagane av veldig stor betydning på veldig mange måtar.  For å halda motivasjonen oppe som instruktør av Basal Kroppskjennskap, er det alltid veldig godt å bli instruert sjølv, og erfara i eigen kropp. Me var mange som fekk augene enno meir opp av betydninga av å jobba med senter ved meir perifere eigne plager. Denne eigenerfaringa stimulerer motivasjonen vår til å halda fram dette viktige arbeidet for våre klientar og kursdeltakarar. Ikkje minst er det alltid kjekt å møta kollegaer som jobbar med Basal Kroppskjennskap for å diskutera faget og utveksla arbeidet. Det var òg veldig interessant å få informasjon om det viktige arbeidet som har blitt gjort innan forskninga dei siste åra. Publikasjonane viste til at Basal Kroppskjennskap har stor betydning og effekt over eit stort fagfelt: bl.a. artrose, nakke-ryggsmerter, overspising, PTSD, hodepine, depresjon for å nevna noko.

I år var det faktisk 10 år sidan forrige BK-seminar var arrangert i Bergen. Me som deltok håpar på at det ikkje vert like lenge til neste gong. Det hadde vore veldig flott om det  vert satt opp liknande seminar ein gong i året. Formen på seminaret gjer at det er lett å delta; ein treng berre ein dag fri frå jobb, og ein har fortsatt ein dag i helga fri etterpå. Me ser det som svært viktig for fagfellesskapet at slike møtepunkt finst. Det er viktig for å halda motivasjonen oppe, og stimulera fagmiljøet. Både for vår eigen del, men òg for å kunna vera gode ambassadørar for Basal Kroppskjennskap.

Helsing frå deltakar Ruth Fjose Steinstø

Msc of Physiotherapy in BBAM 2020, Almeria University, Spain

The 3rd of February 2020, the second edition of the clinical MSc of Physiotherapy in BBAM opened at University of Almeria, Spain, lead by Daniel Catalan Matamoros, Remedios Lopez Liria, and LH Skjærven. 16 very enthusiastic physiotherapists from 13 countries met to Block 1, with two weeks study of movement experience and floor-work at the campus, the first of three blocks. The study program is organized as a one-year intensive education, shifting between the three block-periods (in total 5 weeks) in Almeria and online self-study during the year. Lecturer and teacher in BBAM, Mary Anne Sundal visited the education, for the teaching in Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE). Another teacher in BBAM, Jordy den Engelsman, the Netherlands, as well as 4 teacher candidates, Alba Jimenez and Patricia Serrano de Andres, Spain, Jorun Simonsen, Faro Island, Dannie Cormier, Canada, also visited the education, participating and presenting clinical cases. Together they represent different physiotherapy cultures, adding clinical value, when sharing experiences from their implementation of BBAM in physiotherapy. 

 

Bergen 12.02.20

Liv Helvik Skjæren, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

NIBK, Society of International Teachers in BBAM