Covid-19 og vårens kurs

Vi i NIBK følger regjeringens anbefaling og utsetter vårens kurs i Basal Kroppskjennskap. Vi vil komme tilbake til nye datoer for kursene når situasjonen igjen tillater oss å holde slike kurs. 

Vi hadde gledet oss til å holde kurs og jobbe videre med utdanning i BK, og håper å se mange av dere når vi er i gang igjen. BK er en metode som gir mye utvikling i egentrening og vi håper dere kan motivere pasienter til å bruke tiden nå til å jobbe videre med egen utvikling, gjerne med veiledning av dere når de har behov for det. Noen av dere fysioterapeuter får nå også tid tilgjengelig for å jobbe med selvutvikling og egentrening i BK, og vi håper dere som er underveis i kursrekken tar denne anledningen til å fordype dere. Hvis dere har behov for veiledning kan dere kontakte oss i NIBK - bruk adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

Basal Kroppskjennskap kan være en god tilnærming til å takle denne utfordrende tiden. Mange av oss har brukt metoden for å komme gjennom utfordrende perioder - som hjelp til å finne både styrke og fleksibilitet - samling og ro. Håper mange kan ha glede av bevegelsene nå og i tiden som kommer. 

Beste hilsen fra oss i NIBK
v/ Anne Marie Böhme Hetlevik, styret NIBK

Utskrift E-post

Fordypningsseminar i Bergen januar 2020 - en oppsummering

FORDJUPNINGSSEMINAR I BASAL KROPPSKJENNSKAP - BERGEN 2020

Fredag 31.januar – laurdag 1. februar arrangerte NIBK eit to dagars fordjupningsseminar i Basal kroppskjennskap.  Me var 7 fysioterapeutar som deltok, i tillegg til 2 kursleiarar, Anne Marie Böhme Hetlevik og Aarid Olsen. Seminaret vart heldt i Strandgaten fysioterapi sine lokaler sentralt i Bergen.

Tema for seminaret var: «Aktivitet i senter – ein ressurs for bevegelseskvalitet og tilstedeværelse». Det var 2 heile dagar frå kl. 08.00-16.00 begge dagar. Timeplanen som vart sendt ut i førekant viste at mesteparten av tida var satt av til praktisk arbeid. Kvar morgon byrja med Sitting og Kin Hin (gåande meditasjon) med vegleiing. Deretter fekk me fordjupa oss med 2 timar samanhengande praktiske bevegelsar liggande, sitjande, ståande og gåande. Deretter hadde me ½ times refleksjon. Etter lunsj fekk me ta del i kva forskning som har blitt gjort på Basal kroppskjennskap. Me gjekk gjennom dei 20 publikasjonane som har blitt offentleggjort siste 5 år. Etter teori-delen hadde me den eine dagen ny bevegelsespraksis, med fokus på observasjon og guiding, etterfulgt av kva me kan gjera ved mangel på tonus, mykje spenning eller ltie kontakt. Den andre dagen diskuterte me kliniske erfaringar og problemstillingar i praksis. Begge dagane vart avslutta med BK praksis og kobling til Tai Chi, samt refleksjon og evaluering siste dag.

For oss som deltok på seminaret var desse to dagane av veldig stor betydning på veldig mange måtar.  For å halda motivasjonen oppe som instruktør av Basal Kroppskjennskap, er det alltid veldig godt å bli instruert sjølv, og erfara i eigen kropp. Me var mange som fekk augene enno meir opp av betydninga av å jobba med senter ved meir perifere eigne plager. Denne eigenerfaringa stimulerer motivasjonen vår til å halda fram dette viktige arbeidet for våre klientar og kursdeltakarar. Ikkje minst er det alltid kjekt å møta kollegaer som jobbar med Basal Kroppskjennskap for å diskutera faget og utveksla arbeidet. Det var òg veldig interessant å få informasjon om det viktige arbeidet som har blitt gjort innan forskninga dei siste åra. Publikasjonane viste til at Basal Kroppskjennskap har stor betydning og effekt over eit stort fagfelt: bl.a. artrose, nakke-ryggsmerter, overspising, PTSD, hodepine, depresjon for å nevna noko.

I år var det faktisk 10 år sidan forrige BK-seminar var arrangert i Bergen. Me som deltok håpar på at det ikkje vert like lenge til neste gong. Det hadde vore veldig flott om det  vert satt opp liknande seminar ein gong i året. Formen på seminaret gjer at det er lett å delta; ein treng berre ein dag fri frå jobb, og ein har fortsatt ein dag i helga fri etterpå. Me ser det som svært viktig for fagfellesskapet at slike møtepunkt finst. Det er viktig for å halda motivasjonen oppe, og stimulera fagmiljøet. Både for vår eigen del, men òg for å kunna vera gode ambassadørar for Basal Kroppskjennskap.

Helsing frå deltakar Ruth Fjose Steinstø

Utskrift E-post

Msc of Physiotherapy in BBAM 2020, Almeria University, Spain

Msc of Physiotherapy in BBAM 2020, Almeria University, Spain

The 3rd of February 2020, the second edition of the clinical MSc of Physiotherapy in BBAM opened at University of Almeria, Spain, lead by Daniel Catalan Matamoros, Remedios Lopez Liria, and LH Skjærven. 16 very enthusiastic physiotherapists from 13 countries met to Block 1, with two weeks study of movement experience and floor-work at the campus, the first of three blocks. The study program is organized as a one-year intensive education, shifting between the three block-periods (in total 5 weeks) in Almeria and online self-study during the year. Lecturer and teacher in BBAM, Mary Anne Sundal visited the education, for the teaching in Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE). Another teacher in BBAM, Jordy den Engelsman, the Netherlands, as well as 4 teacher candidates, Alba Jimenez and Patricia Serrano de Andres, Spain, Jorun Simonsen, Faro Island, Dannie Cormier, Canada, also visited the education, participating and presenting clinical cases. Together they represent different physiotherapy cultures, adding clinical value, when sharing experiences from their implementation of BBAM in physiotherapy. 

 

Bergen 12.02.20

Liv Helvik Skjæren, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

NIBK, Society of International Teachers in BBAM

Utskrift E-post

New teachers in BBAM

NIBK - News: Two New Teachers in BBAM in half a year

During the last half a year, two new teachers in BBAM are “born”:

First, Daniel Catalan Matamoros, Spain, was examined, in mid August 2019, during a 6 hours long oral exchange of theory, movement pedagogy and teaching experiences and structures of strategies to transfer principles from BBAT to physiotherapists. His portfolio was presented, argued for and themes were discussed. This exam was completed in Thorshavn, Faro Island, related to the yearly, summer seminar in the BBAT teacher group.

Second, Jordy den Engelsman, the Netherlands, was examined, in beginning of February 2020, another 6 hours oral exchange focusing on the same themes of BBAM, its theoretical base and pedagogical principles to promote movement quality through a movement awareness learning. Also he presented his portfolio and both practical and theoretical subjects were elaborated within this oral exam. This exam was completed in Almeria, Spain, related to the second edition of the clinical MSc of Physiotherapy in BBAM.  

 

NIBK – Old news: Two Teachers in BBAM were examined in May 2017

Two BBAM teachers were examined in May 2017: Sirpa Ahola, Lecturer at Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland and Anne Marie Bøhme Hetlevik, special physiotherapist, Telemark Hospital, Norway. These exams were completed at Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway.

    

On behalf of NIBK we congratulate all four as teachers in the Society of International Teachers in BBAM.

Bergen 11.02.20

Mary Anne Sundal and Liv Helvik Skjærven

 

Utskrift E-post

Flere artikler …

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn