Den internasjonale lærergruppen i Basal Kroppskjennskap

International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy  IATBBAT

Den internasjonale lærergruppen i Basal Kroppskjennskap ble utviklet på slutten av 1980 tallet. Fra begynnelsen besto gruppen av fysioterapeuter fra Sverige og Norge. I dag inngår til sammen 14 land der fysioterapeuter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene, Island, Nederland, Skottland,  Spania,  Sveits, Estland, Tyrkia, Canada og Mexico deltar. 

Gruppen har to faste møter pr. år.

Det ene møtet handler om metodens bevegelsespraksis og om personlig fordypning.

Det andre møtet er mer rettet mot pedagogikk, organisering, utvikling og kvalitetssikring av metoden Basal Kroppskjennskap.

Den internasjonale lærergruppen (IATBBAT) har ansvaret for utvikling og kvalitetssikring av metoden og ansvaret for undervisning og utdanning av lærere i Basal Kroppskjennskap. I samtlige land pågår arbeidet for å utvikle og /eller implementere metoden.

Lærergruppen er på forskjellig vis involvert i forskningsprosjekt, skriving av bøker m.m. Takket være metodens gode resultater, som er dokumentert i flere avhandlinger, har dosent  Liv Helvik Skjærven gjennom et målrettet arbeid fått i gang en internasjonal høgskoleutdanning i Basic Body Awareness Methodology (BBAM) som fra 2003 til 2017 ble tilbudt ved høgskolen i Bergen og som nå holdes ved Universitetet i Almeria, Spania.

IATBBAT sin hjemmeside: http://www.iatbbat.com/

Hjemmesider for 5 av landene:

Danmark:  http://www.bodyawareness.dk/

Nederland:  www.kineoo.nl

Spania:  www.fisioterapiasm.es/index_EN.htm

Sveits:  www.bodyawareness.ch

Sverige:  www.ibk.nu

 

 

Lærergruppen fra 2011: From The left Liv Helvik Skjærven, teacher, Norway, May Lisbeth Svendsen, teacher, Norway, Anne Reitan Parker, teacher candidate, Scotland, Ruth Fjose, teacher candidate Norway, Anne Christensen Backe, teacher, Norway, Anne Marie Böhme, teacher candidate Norway, Mary – Anne Sundal, teacher, Norway, Daniel Catalan, teacher candidate Spain, Kirsti Niskala, teacher candidate, Finland, Gro Randi Frøyland, teacher candidate, Norway. Teacher Ull-Britt Skatteboe and teacher candidates Sanna Saastmionen, Finland and Jordy den Engelskman wernot not present.

Den internasjonale lærergruppen var samlet på Sundsgården i Sverige i begynnelsen av august 2010

Den internasjonale lærergruppen i Basal Kroppskjennskap. Representert av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Skotland og Island