Kurs 2020

VÅREN

FORDYPNINGSKURS BK
Sted: Bergen
Dato: 31.januar – 1.februar
Påmeldingsfrist: 1.desember
Kursholder: Anne Marie Böhme Hetlevik

BK1
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad
Dato: 19.april – 24.april
Påmeldingsfrist: 15.februar
Kursholder: Anne Marie Böhme Hetlevik

Body Awareness Rating Scale (BARS) Seminar
Analyse av bevegelser/bevegelseskvalitet.
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad
Dato: 19.april – 22.april
Påmeldingsfrist: 15.februar
Kursholder: Mary-Anne Sundal

HØSTEN

BK1
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad
Dato: 18.oktober – 23.oktober
Påmeldingsfrist: 25.august
Kursholder: Mary-Anne Sundal (BK1)

BK3
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad
Dato: 18.oktober – 23.oktober
Påmeldingsfrist: 25.august
Kursholder: Anne Marie Böhme Hetlevik

Utskrift E-post

Invitasjon BK2 oktober 2019

INVITASJON TIL KURS I BASAL KROPPSKJENNSKAP: BK2

 

Dato: 27.oktober – 1.november 2019 (ankomst søndag ettermiddag /avreise fredag til lunsj)

Sted: Gavelstad Gjestegård i Svarstad

Arrangør: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK)

Kursleder: Anne Marie Böhme Hetlevik

 

Kurs i Basal Kroppskjennskap med fokus på bruk av metoden i individuell behandling.

Kurset består av noe teori og variert praksis som inneholder egenerfaring, observasjon av bevegelse og å selv guide.
BK2 bygger på kurset BK1, og skriftlig oppgave fra BK1 må være bestått før deltakelse på BK2. Kurset er andre steg i utdanningen som fører til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap. Kursrekken består av 4 trinn med avsluttende eksamen. Det er imidlertid mulig å avslutte etter hvert trinn.
Mer info om Basal Kroppskjennskap og kursrekken finnes på www.nibk.org . Her kan du også finne oversikt over litteratur og forskning.

BK2 har som mål at deltakerne gjennom faglig fordypning skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de

·         har fordypet personlig erfaring i BK

·         har tilegnet seg teori om bevegelsesmessige grunnprinsipper i BK

·         har kjennskap til og forståelse av terapeutisk holdning og kommunikasjon i BK

·         har teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med undersøkelsen Body Awareness Rating Scale (BARS)

·         har tilegnet seg begynnende erfaring med BK rettet mot individualbehandling i kliniske, forebyggende og helsefremmende tiltak

 

 

Det er lagt opp som et internatkurs over 5 dager.
Pris: 7200,-     Prisen inkluderer rapportsvar og 30 min veiledning i etterkant.      

Antall deltakere: 12                Påmeldingsfrist: et par ledige plasser- påmelding innen 27. september
Overnatting inkl måltider: 900,- pr døgn i dobbeltrom og 1050,- i enkeltrom.

Påmelding sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . (Evn spørsmål kan også rettes dit.)
Vi ønsker velkommen til dager med masse faglig påfyll
og nye erfaringer i vår utrolige verden av bevegelser!

Utskrift E-post

Kursoversikt BK kurs 2019

NIBK kurs 2019

 

KURS

DATO

STED

KURSHOLDER

Påmeldingsfrist

BK1

19.-24.mai

Gavelstad Gjestegård, Svarstad (Vestfold)

Anne Marie Böhme Hetlevik

15.mars

         

BK1

27.oktober- 1.november

Gavelstad Gjestegård, Svarstad (Vestfold)

Mary-Anne Sundal

1.september

BK2

27.oktober- 1.november

Gavelstad Gjestegård, Svarstad (Vestfold)

Anne Marie Böhme Hetlevik

1.september

Påmelding, og eventuelle spørsmål, sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Utskrift E-post

Kursrekke i Basal Kroppskjennskap

 

MÅLGRUPPE

Utdanningen i Basal Kroppskjennskap retter seg yrkesspesifikt mot ferdig utdannede fysioterapeuter.

 

OPPTAKSKRAV

Autorisert fysioterapeut.

 

UTDANNINGSMÅL

Fysioterapeuten skal i løpet av utdanningen erverve seg kunnskaper, ferdigheter og

holdninger innen arbeidsformen Basal Kroppskjennskap (BK).

 

Fysioterapeuten skal i løpet av utdanningen ha gjennomgått den prosessen som personlig fordypning i Basal Kroppskjennskap innebærer og dermed ha økt personlig modning, kroppslig integrering og innsikt.

 

Fysioterapeuten skal erverve seg personlig erfaring i prosesser som hun/han gjenfinner i arbeid i BK både individuelt og i grupper.

 

Fysioterapeuten skal etter endt utdanning være i stand til å kritisk vurdere når Basal Kroppskjennskap er en relevant fysioterapeutisk arbeidsform og kunne bruke Basal Kroppskjennskap i klinisk, helsefremmende og forebyggende fysioterapi, individuelt og i grupper.

 

Fysioterapeuten skal etter endt utdanning kunne begrunne tiltak og endringsprosess i journal og overfor samarbeidspartnere, og kommunisere til pasienter/ brukere og andre helsefaggrupper hva BK representerer.

 

Utdanningen fører til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap etter gjennomførte 4 trinn med avsluttende eksamen. Det er imidlertid mulig å avslutte etter hvert trinn. Trinn 1 kan også nyttes som fordypning i metoden.ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER

I studieplanen beskrives det praktiske arbeidet så vel som andre studieformer. Teori og praksis integreres i hele studieforløpet. Utdanningens innhold er hovedsakelig av praktisk karakter. Dette er i tråd med Basal Kroppskjennskaps målsetting.

 

          Utdanningen består av 4 trinn; BK I, BK II, BK III og BK IV, og inkluderer to seminarer mellom de to siste kursukene. Trinnene bygger på hverandre.

 

Hvert trinn inneholder

A. Kurs i Basal Kroppskjennskap, tilsvarende 40 timer

B. Periode med selvstudier, tilsvarende 40 timer

 

Utdanningens målsetting er klinisk kompetanse i anvendelse av BK. Trinnene er suksessivt oppbygget; fra selvopplevd erfaring, til klinisk bruk i individualbehandling, til gruppebehandling og til avsluttende prosjektarbeid. Trinnene er organisert ut fra en praktisk pedagogisk modell. Hovedvekt legges på læring gjennom praksis. Teori presenteres i forelesninger, integreres i praksis og på seminarer.

 

Undervisningsformen er basert på studentaktive læringsprosesser der det personlige engasjement og ansvar vektlegges for å fremme kvalitet. Det er en veksling mellom bevegelsespraksis, seminarer, forelesninger, bilde- & filmanalyser og gruppearbeid. Det legges opp til både lærerstyrt undervisning, selvstudier, gruppearbeid og skriftlige rapporter/ oppgaver. Litteraturen angis i pensumlitteratur og i egen artikkelsamling for hvert av trinnene.

Utdanningen forventes å strekke seg over en periode på ca. 3 – 5 år.

 

Selvstudier er en sentral del i utdanningen som fører til kompetanse i BK. Den består av fire deler:

 1. personlig fordypning / trening i BK praksis

 2. bruk av BK i fysioterapi, individuelt og i gruppe  

 3. skriftlig rapport/oppgave

 4. litteraturstudier

 

Med personlig fordypning i BK rettet mot bedret bevegelseskvalitet menes å gjøre egne erfaringer av bevegelsene som inngår i tilnærmingen. Den egne fordypningen kan gjøres individuelt og evt. i lokal gruppe på hjemstedet.

 

Selvstudier på trinn 1, 2 og 3 skjer i etterkant av kursene, mens på trinn 4 foregår dette i forkant av BK IV kurset.

 

KURSREKKEN

 

BK I:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

har tilegnet seg begynnende praktisk og teoretisk innsikt i BK. Hovedvekt skal ligge på personlig opplevelse og erfaring av de grunnleggende bevegelsene i BK

har fått kjennskap til og en første innføring i BARS-MQE

 

BK II:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig erfaring i BK

 • har tilegnet seg teori om bevegelsesmessige grunnprinsipper i BK

 • har kjennskap til og forståelse av terapeutisk holdning og kommunikasjon i BK

 • har teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med BARS-bevegelsesharmoni

 • har tilegnet seg begynnende erfaring med BK rettet mot individualbehandling i klinisk, forebyggende og helsefremmende tiltak

 

BK III:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig erfaring i BK

 • har kjennskap til pedagogikk og terapeutiske teorier i BK

 • har tilegnet seg kunnskaper innen gruppeterapi og gruppeprosesser

 • har begynnende erfaring med gruppeledelse, i en liten gruppe, med BK

 

BK IV:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig og integrert erfaring i BK

 • kan anvende BK i større grupper i klinisk/forebyggende fysioterapi

 • kan systematisk kritisk vurdere, evaluere og dokumentere eget arbeid i BK

 • har utvidet teoretisk og praktisk perspektiv på BK

 • kan reflektere over bruk av BK i forhold til andre fysioterapeutiske tilnærminger
Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn