Kursoversikt BK kurs 2019

NIBK kurs 2019

 

KURS

DATO

STED

KURSHOLDER

Påmeldingsfrist

BK1

19.-24.mai

Gavelstad Gjestegård, Svarstad (Vestfold)

Anne Marie Böhme Hetlevik

15.mars

         

BK1

27.oktober- 1.november

Gavelstad Gjestegård, Svarstad (Vestfold)

Mary-Anne Sundal

1.september

BK2

27.oktober- 1.november

Gavelstad Gjestegård, Svarstad (Vestfold)

Anne Marie Böhme Hetlevik

1.september

Påmelding, og eventuelle spørsmål, sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Utskrift E-post

Invitasjon BK1 mai 2019

INVITASJON TIL KURS I BASAL KROPPSKJENNSKAP: BK1

Dato: 19.-24.mai 2019 (ankomst søndag ettermiddag /avreise fredag til lunsj)

Sted: Gavelstad Gjestegård i Svarstad

Arrangør: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK)

Kursleder: Anne Marie Böhme Hetlevik

Basal Kroppskjennskap(BK) er en fysioterapitilnærming rettet mot å fremme pasientens kontakt med «seg selv», og har fokus på bevegelsesbevissthet. Når prinsipper fra BK integreres i fysioterapi, settes oppmerksomt nærvær i bevegelsene i sentrum. Målet er å øke pasientens innsikt og kunnskap om hvordan egne bevegelsespotensialer og ressurser kan utvikles for å håndtere dagliglivets utfordringer. Balanse, fri pust og nærvær «her og nå» er nøkkelelementer som, når de integreres i bevegelser, kan medvirke til mer funksjonell bevegelseskvalitet og helse. Fenomenet bevegelseskvalitet er sentralt og favner et fysisk, fysiologisk, psykologisk og eksistensielt perspektiv som ramme for undersøkelse og behandling. Behandlingen inneholder praktisk arbeid med bevegelser og refleksjon.

BK er kunnskaps- og erfaringsbasert og kan anvendes i klinisk, forebyggende og helsefremmende arbeid både individuelt og som gruppeterapi. BK er godt dokumentert innenfor psykiatrisk behandling og egner seg godt for pasienter med langvarige muskel-skjelettplager og lettere psykiske plager, såkalte sammensatte lidelser. 

BK1 er det første steget i utdanningen som fører til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap. Kursrekken består av 4 trinn med avsluttende eksamen. Det er imidlertid mulig å avslutte etter hvert trinn. Mer info om kursrekken finnes på www.nibk.org . Her kan du også finne oversikt over litteratur og forskning.

BK1 har som mål at deltakerne gjennom faglig fordypning skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de

 får begynnende praktisk og teoretisk innsikt i BK med hovedvekt på personlig opplevelse og erfaring av de grunnleggende bevegelsene i BK

 

 får kjennskap til og en første innføring i undersøkelsen BARS-MQE

 

Kurset består av noe teori og mye praksis. Det er lagt opp som et internatkurs over 5 dager.
Pris: 6500,-       Antall deltakere: 15       Påmeldingsfrist; utvidet til 15.april - fremdeles plasser
Overnatting inkl måltider: 900,- pr døgn i dobbeltrom og 1050,- i enkeltrom.

 

 

Påmelding sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . (Evn spørsmål kan også rettes dit.)
Vi ønsker velkommen til dager med masse faglig påfyll og nye erfaringer i vår utrolige verden av bevegelser!

Utskrift E-post

Kursrekke i Basal Kroppskjennskap

 

MÅLGRUPPE

Utdanningen i Basal Kroppskjennskap retter seg yrkesspesifikt mot ferdig utdannede fysioterapeuter.

 

OPPTAKSKRAV

Autorisert fysioterapeut.

 

UTDANNINGSMÅL

Fysioterapeuten skal i løpet av utdanningen erverve seg kunnskaper, ferdigheter og

holdninger innen arbeidsformen Basal Kroppskjennskap (BK).

 

Fysioterapeuten skal i løpet av utdanningen ha gjennomgått den prosessen som personlig fordypning i Basal Kroppskjennskap innebærer og dermed ha økt personlig modning, kroppslig integrering og innsikt.

 

Fysioterapeuten skal erverve seg personlig erfaring i prosesser som hun/han gjenfinner i arbeid i BK både individuelt og i grupper.

 

Fysioterapeuten skal etter endt utdanning være i stand til å kritisk vurdere når Basal Kroppskjennskap er en relevant fysioterapeutisk arbeidsform og kunne bruke Basal Kroppskjennskap i klinisk, helsefremmende og forebyggende fysioterapi, individuelt og i grupper.

 

Fysioterapeuten skal etter endt utdanning kunne begrunne tiltak og endringsprosess i journal og overfor samarbeidspartnere, og kommunisere til pasienter/ brukere og andre helsefaggrupper hva BK representerer.

 

Utdanningen fører til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap etter gjennomførte 4 trinn med avsluttende eksamen. Det er imidlertid mulig å avslutte etter hvert trinn. Trinn 1 kan også nyttes som fordypning i metoden.ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER

I studieplanen beskrives det praktiske arbeidet så vel som andre studieformer. Teori og praksis integreres i hele studieforløpet. Utdanningens innhold er hovedsakelig av praktisk karakter. Dette er i tråd med Basal Kroppskjennskaps målsetting.

 

          Utdanningen består av 4 trinn; BK I, BK II, BK III og BK IV, og inkluderer to seminarer mellom de to siste kursukene. Trinnene bygger på hverandre.

 

Hvert trinn inneholder

A. Kurs i Basal Kroppskjennskap, tilsvarende 40 timer

B. Periode med selvstudier, tilsvarende 40 timer

 

Utdanningens målsetting er klinisk kompetanse i anvendelse av BK. Trinnene er suksessivt oppbygget; fra selvopplevd erfaring, til klinisk bruk i individualbehandling, til gruppebehandling og til avsluttende prosjektarbeid. Trinnene er organisert ut fra en praktisk pedagogisk modell. Hovedvekt legges på læring gjennom praksis. Teori presenteres i forelesninger, integreres i praksis og på seminarer.

 

Undervisningsformen er basert på studentaktive læringsprosesser der det personlige engasjement og ansvar vektlegges for å fremme kvalitet. Det er en veksling mellom bevegelsespraksis, seminarer, forelesninger, bilde- & filmanalyser og gruppearbeid. Det legges opp til både lærerstyrt undervisning, selvstudier, gruppearbeid og skriftlige rapporter/ oppgaver. Litteraturen angis i pensumlitteratur og i egen artikkelsamling for hvert av trinnene.

Utdanningen forventes å strekke seg over en periode på ca. 3 – 5 år.

 

Selvstudier er en sentral del i utdanningen som fører til kompetanse i BK. Den består av fire deler:

 1. personlig fordypning / trening i BK praksis

 2. bruk av BK i fysioterapi, individuelt og i gruppe  

 3. skriftlig rapport/oppgave

 4. litteraturstudier

 

Med personlig fordypning i BK rettet mot bedret bevegelseskvalitet menes å gjøre egne erfaringer av bevegelsene som inngår i tilnærmingen. Den egne fordypningen kan gjøres individuelt og evt. i lokal gruppe på hjemstedet.

 

Selvstudier på trinn 1, 2 og 3 skjer i etterkant av kursene, mens på trinn 4 foregår dette i forkant av BK IV kurset.

 

KURSREKKEN

 

BK I:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

har tilegnet seg begynnende praktisk og teoretisk innsikt i BK. Hovedvekt skal ligge på personlig opplevelse og erfaring av de grunnleggende bevegelsene i BK

har fått kjennskap til og en første innføring i BARS-MQE

 

BK II:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig erfaring i BK

 • har tilegnet seg teori om bevegelsesmessige grunnprinsipper i BK

 • har kjennskap til og forståelse av terapeutisk holdning og kommunikasjon i BK

 • har teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med BARS-bevegelsesharmoni

 • har tilegnet seg begynnende erfaring med BK rettet mot individualbehandling i klinisk, forebyggende og helsefremmende tiltak

 

BK III:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig erfaring i BK

 • har kjennskap til pedagogikk og terapeutiske teorier i BK

 • har tilegnet seg kunnskaper innen gruppeterapi og gruppeprosesser

 • har begynnende erfaring med gruppeledelse, i en liten gruppe, med BK

 

BK IV:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig og integrert erfaring i BK

 • kan anvende BK i større grupper i klinisk/forebyggende fysioterapi

 • kan systematisk kritisk vurdere, evaluere og dokumentere eget arbeid i BK

 • har utvidet teoretisk og praktisk perspektiv på BK

 • kan reflektere over bruk av BK i forhold til andre fysioterapeutiske tilnærminger
Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn