10 års erfaring fra B-BAM studiet

Det er nå ti års erfaring med det internasjonale studiet i fysioterapi, Basic Body Awareness Methodology, BBAM, ved Høgskolen i Bergen. ca 55 FT er uteksaminert fra 15 land og 3 kontinent; disse har 60 studiepoeng, og en del flere har tatt deler av studiet, på 15, 30 eller 45 studiepoeng. Det er altså mulig å ta deler av studiet. De første 30 studiepoengene retter seg mot individualbehandling, de neste 30 inkluderer gruppebehandling, gruppeprosesser og gruppeledelse, alt med fokus på menneskets bevegelse og funksjon. En del studenter har gått videre og integrert studiet i en mastergrad; dette har vært mulig i Sverige. Noen få har også gått videre til en PhD i feltet.

Les mer …

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn