Forskning

ON-GOING PROJECTS:

 

PhD project Aarid Liland Olsen:

 

Patient Education and Basic Body Awareness Therapy in Hip

Osteoarthritis: a Randomized Controlled Trial of treatment responses

A collaboration between The University of Bergen, The Western Norway University of Applied Sciences, Haukeland University Hospital and physiotherapists in Primary Health Care.

 

Main supervisor: Professor, PhD, PT Liv Inger Strand

Co-supervisors:   Professor, PhD, PT Liv Heide Magnussen                                                                                      Professor, MSc, PT Liv Helvik Skjærven

      

Objectives

1.      To examine the supplementary short and long-term effects of Basic Body Awareness Therapy in patients with hip OA, by comparing the outcomes (pain, functioning, and quality of life) of patient education alone with patient education and BBAT combined. We hypothesize that patients with hip OA who participate in BBAT in addition to patient education will improve more over time (4 months and 1 year) than patients who only participate in patient education. (n=100).

2.      To explore patients’ immediate movement experiences when exploring daily-life movements included in BARS. (n=35)

3.      To examine validity and responsiveness over time of BARS as a quantitative measure of movement quality in hip OA. (n=50)

 

The study is estimated to be completed in the fall 2019. Study design is built on results from a pilot study documented in 2 publications from 2016:

 

1)      Strand LI, Olsen AL, Nygard H, Furnes O, Magnussen LH, Lygren H, et al. Basic Body Awareness Therapy and patient education in hip osteoarthritis: a multiple case study. European Journal of Physiotherapy. 2016;18(2):116-25. ttp://dx.doi.org/10.3109/21679169.2015.1135982

 

2)      Olsen AL, Strand LI, Skjaerven LH, Sundal MA, Magnussen LH. Patient education and basic body awareness therapy in hip osteoarthritis - a qualitative study of patients' movement learning experiences. Disabil Rehabil. 2016:1-8. http://dx.doi.org/10.1080/09638288.2016.1209578


 

 

 

 

Det er etter hvert gjort mange vitenskapelige studier innen Basal Kroppskjennskap.

Under Litteratur vil du finne henvisninger til mange av dem. 

Siste nytt:

Aarid Liland Olsen MSc, PT&Liv Helvik Skjaerven MSc, PT (2016) Patients suffering from rheumatic disease describing own experiences from participating in Basic Body Awareness Group Therapy: A qualitative pilot Study. Physiotherapy Theory and Practice, An International Journal of Physiotherapy, ISSN: 0959-3985 (Print)1532-5040 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/iptp20

 

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn