Invitasjon BK1 oktober 2020

INVITASJON TIL KURS I BASAL KROPPSKJENNSKAP: BK1

Dato: 18.-23.oktober 2020 (ankomst søndag ettermiddag /avreise fredag til lunsj)

Sted: Gavelstad Gjestegård i Svarstad

Arrangør: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK)

Kursleder: Anne Marie Böhme Hetlevik

Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapitilnærming rettet mot å fremme pasientens kontakt med «seg selv», og har fokus på bevegelsesbevissthet. Når prinsipper fra BK integreres i fysioterapi, settes oppmerksomt nærvær i bevegelsene i sentrum. Målet er å øke pasientens innsikt og kunnskap om hvordan egne bevegelsespotensialer og ressurser kan utvikles for å håndtere dagliglivets utfordringer. Balanse, fri pust og nærvær «her og nå» er nøkkelelementer som, når de integreres i bevegelser, kan medvirke til mer funksjonell bevegelseskvalitet og helse. Fenomenet bevegelseskvalitet er sentralt og favner et fysisk, fysiologisk, psykologisk og eksistensielt perspektiv som ramme for undersøkelse og behandling. Behandlingen inneholder praktisk arbeid med bevegelser og refleksjon.

BK er kunnskaps- og erfaringsbasert og kan anvendes i klinisk, forebyggende og helsefremmende arbeid både individuelt og som gruppeterapi. BK er godt dokumentert innenfor psykiatrisk behandling og egner seg godt for pasienter med langvarige muskel-skjelettplager og lettere psykiske plager, såkalte sammensatte lidelser. 

BK1 er det første steget i utdanningen som fører til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap. Kursrekken består av 4 trinn med avsluttende eksamen. Det er imidlertid mulig å avslutte etter hvert trinn. Mer info om kursrekken finnes på www.nibk.org . Her kan du også finne oversikt over litteratur og forskning.

BK1 har som mål at deltakerne gjennom faglig fordypning skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de

• får begynnende praktisk og teoretisk innsikt i BK med hovedvekt på personlig opplevelse og erfaring av de grunnleggende bevegelsene i BK

 

• får kjennskap til og en første innføring i undersøkelsen BARS-MQE

 

Kurset består av noe teori og mye praksis. Det er lagt opp som et internatkurs over 5 dager.
Pris: 6800,-     Antall deltakere: 15    Påmeldingsfrist: 25.august
Overnatting inkl måltider: 1050,- pr døgn i dobbeltrom og 1200,- i enkeltrom.


  

Påmelding sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . (Evn spørsmål kan også rettes dit.)
Vi ønsker velkommen til dager med masse faglig påfyll
og nye erfaringer i vår utrolige verden av bevegelser!

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn