Studier i BK ved Høgskolen I Bergen

Internasjonalt studium ved Høgskolen i Bergen

Studienavn: Basic Body Awareness Methodology, BBAM 

Studiet gir 60 studiepoeng (ECTS)

Ingen studieavgift

Basic Body Awareness Methodology, BBAM, er et internasjonalt deltidsstudium som har et helsefokus på menneskets dagliglivsbevegelser.

Studiet går over 2 år; det er for engelsktalende, autoriserte fysioterapeuter som søker å videreutvikle seg som fysioterapeut innen området psykisk helse. Studieplanen for BBAM ble godkjent ved Høgskolen i Bergen i 2002. Det er tatt opp studenter hvert annet år fra 2003;

Neste opptak er oktober 2015 med avslutning oktober 2017.

Blokk 1: Fire uker oktober 2015

Blokk 2: Fire uker oktober 2016

Blokk 3: Fire uker oktober 2017 

Påmelding innen 1. mars 2015

 http://www.hib.no/fagplaner/basic_bam

http://www.hib.no/avd_ahs/siste-nytt/2003/10/basicbam_eng.asp

 Det er et kulturelt mangfold av kollega som møtes for å søke innsikt, kunnskap og ferdigheter knyttet til grunnleggende bevegelsesprinsipp som utfordrer det fysiske, mentale, relasjonelle, kulturelle og eksistensielle samspill. 

Studiet er organisert med tre blokkperioder i Bergen, totalt 11 uker, 1 blokk pr. høst (4+4+3 uker). Det er to selvstudieperioder, Level 1 første året, med fokus på individualterapi, og Level 2 andre året, med fokus på gruppeterapi og gruppeprosesser. Selvstudiet på hjemstedet er 10 måneder pr. Level, totalt bestående av klinisk praksis (400t, individual- og gruppeterapi), litteraturstudier (4000s), selvtrening i bevegelsene som inngår i studiet (240t), samt rapporter og prosjektarbeid. Studiet er nettbasert og alle deler veiledes fra Høgskolen i Bergen. BBAM er tilknyttet 5 ERASMUS lærerutvekslings-program i Europa og 8 lærerkandidater fra 5 land hospiterer i blokkperiodene. Dette gir en stor bredde for vurdering av best practice og basis for profesjonsutvikling, nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Liv Helvik Skjærven (s)

Førstelektor, Koordinator av BBAM

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Kontakt

Kontakt oss ...

Logg inn