NY kursoversikt 2020

HØSTEN

På grunn av Covid'19 har det blitt endringer i kursplanen for høstens kurs. BK3 har blitt flyttet frem, mens BK1 går som planlagt. Begge kursene er avhengige av at det ikke kommer nasjonale restriksjoner mot å holde slike kurs, men hvis retningslinjene er slik de er pr i dag gjennomføres disse kursene som de nå er planlagt. 

BK3
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad
Dato: 6.-11.september
Påmeldingsfrist: 6.august
Kursholder: Anne Marie Böhme Hetlevik

BK1 utsatt til våren 2021
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad
Dato: 18.oktober – 23.oktober
Påmeldingsfrist: 25.august
Kursholder: Anne Marie Böhme Hetlevik

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Logg inn